Kinh nghiệm chụp hình cho người mới bắt đầu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
397
lượt xem
136
download

Kinh nghiệm chụp hình cho người mới bắt đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Kinh nghiệm chụp hình cho người mới bắt đầu" xin giới thiệu 1 vài kinh nghiệm giúp bạn chụp tốt hơn như: quan sát ánh sáng, đo sáng, độ nét sâu, đèn Flash "Fill-in" và 1 vài điều cần lưu ý khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm chụp hình cho người mới bắt đầu

 1. LUẬN VĂN Kinh nghiệm chụp cho người mới bắt đầu
 2. Kinh nghi m ch p cho ngư i m ib tđ u Không ph i lúc nào trên nh ng ch ng ư ng b t ch t b n d u có ngư i quen i cùng …ch p nh cho nhau. Và cũng không ph i lúc nào b n ch p nh c nh p nhưng ch p ngư i v i c nh cũng p. V n là ơn gi n so v i nh ng ngư i nhi u kinh nghi m nhưng l i là khó khăn v i nh ng b n ít ch p nh. Không ít l n b n ã kêu than vì nhân v t trong nh sai nét, b t i m t…hay khi th hi n rõ ràng nhân v t thì c nh l i t i thui ho c…tr ng xóa! Làm th nào bây gi ? Không có gì khó c , NTL xin ư c tìm hi u và gi i quy t v n cùng b n và v n ch v i chi c dCam. i u quan tr ng u tiên là quan sát ánh sáng K thu t nhi p nh có nh ng gi i h n c a nó và không ph i lúc nào b n cũng có th t ư c y các chi ti t trong bóng t i và vùng ánh sáng cao. Chính vì th nên khi ng trư c m t c nh p, m t công trình n i ti ng…b n mu n có hình k ni m v i chúng thì vi c quan sát hư ng chi u sáng là r t quan tr ng. B n nên tránh ch p nh ng c nh ngư c sáng hay ơn gi n hơn là ngư i ư c ch p ng trong vùng bóng râm còn phông n n l i sáng r c r . Khi m t tr i ngay sau lưng nhân v t hay ch ch 45° phái sau thì b n khó có th ch p nh p v i dCam. Gi i pháp : thay i góc nhìn, i v trí c a nhân v t hay ch p c n c nh theo ki u chân dung và dùng thêm flash « Fill-in » ( ng nghĩa v i vi c phong c nh s b h p l i). B n cũng nên tránh ánh sáng th ng trên nh u vì nó s làm t i các h c m t. Ch p nh ngư i v i phong c nh thì nên tránh i mũ lư i trai vì nó s làm m t b t i. Hư ng sáng p là ch ch 45° theo nhi u ngang và chi u th ng ng v phía trư c m t. NTL thích th ánh sáng d u h t lên t m t sân
 3. hay m t b c tư ng nào ó g n v i nhân v t. Như th n u b n i du l ch vào m t ngày tr i râm mát thì l i chính là i u ki n lý tư ng ch p ư c nhi u nh p y. i u quan tr ng th hai là o sáng Máy dCam có nh ng h n ch không th vư t qua c a nó (không th thao tác theo ý mu n, t m èn flash y u…) nhưng l i r t « thông minh » trong vi c ghi l i các chi ti t trong vùng ánh sáng y u. Như th nguyên t c o sáng chung c a dCam là ưu tiên các vùng ánh sáng cao. N u ta g i vùng ánh sáng kém nh t là « T i », ánh sáng cho nhân v t là « Trung bình », vùng có ánh sáng cao hơn là « Sáng » và i m sáng nh t là « C c sáng » thì v i máy nh dCam b n nên o sáng vào vùng « Sáng ». có th ghi l i ư c chi ti t phong c nh cũng như nhân v t thì ánh sáng ph i cân b ng gi a ch th và phông, hay chênh l ch không vư t quá 2 kh u ng kính v i nh m u. Làm sao bi t ư c i u y ? r t ơn gi n : b n ch vi c ch n ch ch p Av hay Tv ( a ph n các máy dCam hi n hành u cho phép làm vi c này), ch ng h n ta ch n Av và t kh u f/5,6, r i ti n hành o sáng trên khuôn m t c a nhân v t b ng ch « Spot » (ch ng h n k t qu t ư c là 1/125 v i ISO 100) sau ó o sáng vào m t vài chi ti t quan tr ng phông (ch ng h n k t qu t ư c là 1/250 ISO 100, 1/500…). D a trên nh ng thông s này b n có th bi t ư c là mình có c n dùng thêm flash hay hi u ch nh k t qu o sáng hay không ? Nguyên t c căn b n c a vi c Hi u ch nh k t qu o sáng (Exposure Compensation) như sau : - Khi ngư i sáng hơn phông thì –Ev - Khi ngư i t i hơn phông thì +Ev N u máy nh c a b n không cho phép thao tác như NTL ã trình bày trên thì b n hoàn toàn có th ch p hai ki u nh : m t v i o sáng vào nhân v t và m t v i o sáng vào phông r i so sánh k t qu trên màn hình LCD. L i th c a máy
 4. nh s là ch này. N u b n th y th « Histograms » d n v bên trái thì có nghĩa là nh c a b n b t i, th d n v t n cùng bên ph i nghĩa là nh c a b n b th a sáng. M t hình nh có ánh sáng úng s có th hình m t qu i nh chính gi a, có m t chút kho ng cách v i hai u c a tr c X. th này cang cao theo tr c Y thì có nghĩa là t m nh c a b n càng có nhi u chi ti t. i u quan tr ng th ba là nét sâu L dĩ nhiên là b n mu n có m t t m nh nét c nhân v t và phong c nh. i u này r t d th c hi n khi ch p v i dCam vì các máy này có nét sâu r t l n (do tiêu c c a ng kính r t ng n) Thông thư ng b n s canh nét vào nhân v t, lý tư ng nh t là ch n i m canh nét trên khuôn m t, ch n m gi a hai m t (n u c ly ch p g n quan sát) như th t ư c nét sâu t nhân v t cho t i t n vô cùng b n ph i ch n kh u ng kính nh nh t, v i máy dCam là f/8. Tuy nhiên trong a s các trư ng h p khi kho ng cách gi a ngư i ch p và nhân v t xa thì ch v i f/5,6 b n ã có th làm ư c i u này r i. Th nhưng máy dCam l i khóa luôn c i m canh nét l n k t qu o sáng ng th i cùng m t lúc và b n l i mu n ch n m t k t qu o sáng trên m t vùng ánh sáng khác. Làm th nào ây ? Cũng r t dơn gi n, v i dCam b n v n có th s d ng kh năng c a « Hyper-focal » t c là ch n m t i m canh nét (không n m trên nhân v t) mà t ó t ư c nét sâu l n nh t. Th c nghi m v i máy dCam cho th y b n hoàn toàn có th ch n i m canh nét vào 1/3 chi u sâu c a nh v i kh u ng kính t i thi u là f/5,6. Sau khi ch p b n nên dùng ch c năng zoom c a màn hình LCD ki m tra xem nhân v t có nét hay không ? i u th tư là èn Flash "Fill-in" T t c các èn flash g n s n trên máy dCam cho ch s GN r t nh . C ly ch p hi u qu v trí ng kính r ng nh t thư ng 3,5m và v trí ng kính tele là 2,5m. Khi b n khép sâu kh u ng kính l y nét sâu thì c ly ch p c a èn
 5. s b gi m i r t nhi u. Ch ng h n v i GN 11 thì f/8 b n s ch p ư c kho ng cách 11/8 = 1,375m mà thôi. Hi u qu c a flash là xóa i các bóng x u ho c cân b ng nhân v t v i ánh sáng phông. V i dCam thì phương pháp ơn gi n mà hi u qu nh t là o sáng vào m t i m trên m t t c a phông r i dùng flash chi u sang cho ngư i. NTL hay dùng ISO 50 v i flash “fill-in” và trong trư ng h p phông quá sáng thì b n có th -1 Ev ho c -2 Ev. Vào nh ng lúc tr i s m t i thì b n nên dùng thêm chân máy ch p flash v i t c ch m. Ch này ư c bi u hi n b ng hình ngư i v i ngôi sao trên máy c a b n. V i nh ng b n nào có nhi u kinh nghi m hơn thì có th ch n t c ch Tv. B n c n lưu ý là ngay c khi flash ã lóe lên r i thì v n c n ti p t c gi nguyên v trí tránh hi n tư ng bóng nhòe. Phương pháp này cho phép b n tái t o l i sinh ng không khí ban êm và b u tr i s r t xanh ng th i ngư i sáng. Ch p flash bu i t i b n có th ch n ISO 200. M t vài i u c n lưu ý khác: - B n nên b ch Auto ISO vì ch này máy nh s t t nh y ISO theo hoàn c nh và b n s không i u khi n ư c máy theo ý mu n. - B n nên b ch t ng ch n i m canh nét vì máy nh s không canh nét úng như ý b n. - B n nên b ch Auto Flash nhưng c n luôn quan sát các thông s v t c ,n ut c th p hơn 1/60 giây thì b n nên dùng chân máy hay flash. - B n nên b ch Auto WB vì máy nh s ưa t t c các m u v giá tr trung bình, không th t p.Như th thì tùy theo di u ki n ánh sang th c t mà b n ch n WB. B n ang s h u m t chi c dCam hay BCam… i u y không quá quan tr ng t i ch t lư ng c a nh, k thu t t ng ch gi i quy t ư c m t ph n nào
 6. các òi h i c a b n mà thôi, cho dù b n không hay ch p nh nhưng dăm phút tư duy trư c khi b m máy s làm cho m i ngư i tr m tr v i nh ng t m nh du l ch c ab n y. Chúc có nhi u nh p! Thân, T o hi u ng sao cho đèn đêm mà không c n kính l c V i kh u t f8 tr lên khi ch p c nh có èn êm, ánh èn ã b t u có hình ngôi sao léo sáng. T t nhiên hi u ng còn ph thu c vào t c b n ch n Sau khi th m o th nh t chúng ta có th i n m y k t lu n sau: - C n ph i có chân máy. - Ch p Iso càng th p càng t t. - Giá tr Kh u càng l n (f l n) cánh sao càng dài. - Th gian ch p càng lâu cánh sao càng dài Hi u ng zoom ây là hi u ng ch có th ch p b i ng kính a tiêu c hay ng kính zoom. ng kính m t tiêu c thì khóc thét r i Ta có th máy t c ch m và thay i tiêu c trong lúc màn tr p ang m , s t o ra nh ng v t m tâm b c hình to ra. Hi u qu này thêm thú v n u k t h p v i lia máy.
 7. Các b n hãy th và ăng nh cũng như k t lu n c a mình vào ây nhé, tôi s k t lu n chung l i khi chúng ta i ti p m o s 3. Có ph i th này không bác Lekima?? Cách này trong PS cũng có k x o làm. Nhưng ây là em th theo cách c a bác, ch p cái góc làm vi c t i tàn c a em. M o đo sáng thay th a ph n các máy u có h th ng o sáng bên trong máy nh giúp chúng ta ch n l a t c và kh u phù h p cho film l sáng úng. H th ng này là o ánh sáng ph n chi u (reflected light - o xuôi) t ch "h t" vào máy nh, g n kính l c nó s i u ch nh theo. Nhi u hãng s n xu t v t li u nhi p nh s n xu t m t lo i bìa h tr o sáng g i là bìa xám (gray card). T m bìa có hai m t, m t m t màu tr ng ph n chi u 90% ánh sáng, m t màu xám trung bình gi a tr ng và en ph n chi u 18% ánh sáng r i vào. Vì lòng bàn tay ta, v i màu da trung bình ph n chi u 18% ánh sáng như m t m t c a t m bìa xám nên có th dùng o thay th . Lưu ý: - Vì lư ng sáng ph n chi u căn c theo ánh sáng tr c ti p (incident light), nên tay cũng ph i t song song v i ch hay m t ph ng ư c ch p nh. m b o lòng bàn tay nh n cùng lư ng sáng như ch . - V i da tr ng ta m l n thêm m t kh u , v i da en ta óng nh b t m t kh u . i u ó cũng có nghĩa là ta có th dùng m t chi c khăn tr ng (tôi dùng cái khăn lau ông kính), o thay th cho cho b t kỳ v t tr ng nào xa
 8. mà ta mu n gi nguyên màu tr ng khi in nh. Có bác nào ch p tư ng ph t ch ng h n. Hay c i b cái áo en kh i ngư i, ta có th o thay th cho nh ng vùng t i x m c n l y. Hay chúng ta có th o b i cây g n l y màu xanh cho nh ng cây xa. Vi c o này s c th theo hư ng d n c a tùng lo i máy nh. Và cũng lưu ý là ph i luôn m b o v t o thay th cùng ngu n sáng, cùng góc v iv t th ư c ghi hình. B i đèn trong ch p t c đ ch m Tôi ch xin gi i thi u sơ b chúng ta có th s d ng và v n d ng. ó là khi ch p t c ch m trong bóng t i, chúng ta có th chi u sáng nhi u l n t o hi u qu nh khác bi t. Ví d : khi ch p ngư i ang múa, ta ch p ch m và nháy èn 3 l n. Trong i u ki n ánh sáng t i s xu t hi n ngư i múa 3 tư th khác nhau. Ngày trư c chúng tôi còn b t thêm cái gi y che b ng t i (màu ) ho c gi y làm èn ông sao trư c èn... nó cung s làm cho màu m t, cơ th c a i tương ch p m i ng tác là khác nhau. Hi u qu này khá thú v các b n hãy th nhé. Cùng c n nói thêm là trong ch p ki n trúc, n i th t thì vi c b i èn chi u sáng nh ng vùng t i cũng hay s d ng. Kính l c màu cho đèn và ng kính: B n ã bao gi nghĩ n và bao gi s d ng chưa, n u chưa thì hãy nên làm. i ý là chúng ta g n kính l c m u vào ng kính, m t kính l c màu khác vào èn. T t nh t là èn xoay ho c èn trong studio cho ánh sáng không "h t" th ng vào ch th .
 9. Màu c a hai kính ó thư ng là hai màu b túc cho nhau như cam - tím, xanh - vàng, - xanh lá cây.... Nào ch các bác th nhé! Ngh thu t xem nh Ngh thu t nhi p nh ã có m t và i vào i s ng,tâm h n c a nh ng như i yêu ngh thu t trên toàn th gi i cũng như trên t nư c Vi t Nam t r t lâu. Tuy v y,ngày nay v n còn r t nhi u ngư i chưa th t hi u th u áo v ngh thu t nhi p nh. Ngoài nh ng kĩ thu t v i máy móc,nh ng sáng t o xu t phát t tâm h n ngh sĩ và con m t nh y c m v i cái p c a nh ng ngh sĩ nhi p nh còn ph i k n ngh thu t xem nh,nó cũng là m t "GU" thư ng th c ngh thu t mà m i ngư i m i khác nhau,nhưng có nh ng nguyên t c chung mà ai cũng ph i tuân theo. Ch c b n s nghĩ r ng xem nh thì có gì mà không bi t cách : c m nh vào tay r i ánh m t nhìn ch gì? Nhưng th t ra không ch ơn gi n th âu : nh cũng gi ng như nh ng v t ta luôn va ch m hàng ngày (nhìn âu ch ng th y nh:báo chí,sách v ,trên máy tính,....); tuy ti p xúc nhi u nhưng chúng ta v n chưa bi t s d ng chính xác. K c nh ng nhà nhi p nh chuyên nghi p hay nh ng nhà phê bình ngh thu t (ch chưa nói n nh ng ngư i nghi p dư) u xem nh chưa úng phương pháp. V c u t o thì máy nh là m t con m t l n : kích thư c c a nh in trên kính m ph thu c vào kho ng cách gi a v t kính và v t c n ch p.Máy nh thu ư c
 10. hình ph i c nh c a v t lên t m phim gi ng như hình nh mà "m t con m t" c a chúng ta t v t kính nhìn th y. Do ó,khi ta mu n nhìn t m nh v i nh ng n tư ng v th giác hoàn toàn gi ng v i nguyên v t thì chúng ta ph i tuân theo m t s nguyên t c sau ây: 1. Nhìn nh ch b ng "m t con m t" Khi chúng ta nhìn nh b ng c hai con m t thì nh ng tia sáng phát ra t v t s i t i thu tinh th c a c hai m t và cho m t lo t tia ló t i i m vàng n m trên võng m c.Nh ng tia ló này ư c xu t phát t nh ng i m cách xa nhau (kho ng cách gi a hai m t) nên cho ta m t b c tranh hoàn toàn ph ng,ch không còn là hình nh có chi u sâu như b n ch t c a nó n a. ây mình s không i sâu gi i thích kĩ hơn vì khái ni m này liên quan t i nhi u v n ph c t p c a quang h c và v c i m sinh lí c bi t c a ôi m t. 2. Ph i t m t trư c nh m t kho ng thích h p Khi ngư i ngh s ng m ch ng và b m máy,trư c m t anh ta là ph i c nh chính xác c a b c nh th c hoàn toàn.Nhưng khi chúng ta khi xem nh m t kho ng cách không chính xác thì toàn b ph i c nh (G m c nh ng hi u ng c bi t mà ngư i ngh sĩ mu n th hi n) s b thay i hoàn toàn. **V y c n xem nh v i kho ng cách chính xác là bao nhiêu? Mu n có ư c m t n tư ng v ph i c nh hoàn toàn gi ng v i nh ng gì ngư i ngh s nhi p nh ã ng m ch ng khi b m máy, thư ng th c nh ng sáng t o v b c c và ph i c nh mà ngư i ngh s mu n th hi n thì ta ph i nhìn nh dư i m t góc trông b ng úng góc trông mà v t kính c a máy nh ã "nhìn" hình trên kính m c a bu ng t i (Hay chính là góc trông mà v t kính "nhìn" v t ư c ch p).
 11. Như v y hình c a v t nh hơn kích th c t nhiên bao nhiêu l n thì ph i t t m nh cách m t m t kho ng nh hơn kho ng cách t v t n v t kính c a máy nh b y nhiêu l n (S d ng nh lý v tam giác ng d ng y mà).Hay nói cách khác,c n ph i t nh cách m t m t kho ng x p x b ng tiêu c c a v t kính (hai giá tr này càng g n nhau càng t t). Trên ây là m t s nguyên t c ơn gi n nh t c a ngh thu t xem nh, bài vi t c a mình có tham kh o cu n "Fun Physics" c a tác gi ngư i Nga IA.I.Perenman. Tăng gi m bù tr sáng (EV+/-) phunghung vi t: Cho em xin h i bác NTL m t chút v cách ch nh tăng gi m "Bù tr sáng" (EV:Exposure Value) Cám ơn bác nhi u nhi u !! Chào b n, Nguyên t c c a vi c hi u ch nh Ev sau khi ã có k t qu o sáng t ng c a máy nh là: - N u coi giá tr o sáng "chu n" là "Ev-C" thì: Ev-C +2 1/2 Ev=tr ng tinh; Ev-C - 2 1/2 Ev = t i en. T i en -2 1/2 Ev // Ev-C // +2 1/2 Ev Tr ng tinh - N u ta có m t ch th xác nh trư c m t phông thì hi u ch nh Ev ư c làm theo nguyên t c: n u phông sáng hơn ch th thì +Ev; n u phông t i hơn ch th thì -Ev
 12. B n cũng nên bi t r ng không t n t i m t giá tr o sáng "chính xác" trong sáng t o. Hi u qu ánh sáng ph thu c duy nh t và ý sáng t o c a b n mà thôi. Hi u ch nh Ev có l i " nh hư ng" trên nh, c th là: +Ev s làm gi m chi ti t trong các vùng ánh sáng cao, -Ev làm gi m chi ti t trong các vùng ánh sáng th p. B n nên quan sát toàn c nh trư c khi quy t nh t m nh mình s t i hay sáng nhé. Bù tr sáng (EV) Ch bù sáng không quá ph c t p nhưng l i có hi u qu b t ng . M i m t máy nh, t máy bình dân t i SLR hay DSLR u có kh năng o sáng. Có nhi u tình hu ng như o sáng i m ho c o ma tr n. N u o ma tr n, máy s o nhi u i m và cho giá tr trung bình. Trong i u ki n thông thư ng, cách o này s là úng Tuy nhiên n u b n ch p các i tư ng có tương ph n cao như ch p dòng sông dư i ánh n ng, ch p kim lo i, ch p bãi bi n,… b n s d dàng nhìn th y r ng hình nh cho ra không như ý mu n. Do chênh l ch sáng t i cao, máy tính toán s không chính xác. Thông thư ng ch th b t i v i b c nh có n n sáng và ch th b quá sáng v i b c nh có n n t i. Trư ng h p này s ph i s d ng ch bù sáng EV có nh v i ánh sáng úng hơn. Các bác nào có kinh nghi m xin chi giáo thêm ư c h c h i. có m t b c nh rõ ràng v i các tông màu, có exposure úng, nghĩa là ph i có lư ng ánh sáng ư c thu vào phim hay image sensor. i u này ph thu c vào nh y sáng ISO và 2 y u t : t c s p i u khi n kho ng th i gian mà ánh sáng ch y qua ng kính và kích c cu m ng kính cho phép m c
 13. sáng. B n có th i u khi n i u này m t cách t ng hay b ng tay b ng cách ch nh các thông s tương ng. o sáng: Ngày nay g n như máy nh nào cũng có thi t b o sáng ư c thi t k s n bên trong. Quay ng kính v phía i tư ng c n ch p và thi t b o sáng s t ng tính toán m c sáng. B n có th ch p nh n thi t l p cu máy và ch p. Nhi u ng thích nh cu h hơi t i m t chút (vd: Sicily198x) nhi u ng khác thì l i thích nh sáng rõ ràng có th nhìn rõ v t ch p và m i th xung quanh. Tuy nhiên v nguyên t c, ánh sáng t t là nh làm sao mà m t nhìn tuy t tr ng, c xanh hay m t con báo en v i y chi ti t. N u tuy t mà màu xám, c nh t nh t hay con báo en thành con báo xám thì coi như b n ã o sáng sai. Midtone: Các thi t b o sáng cu máy nh ã ư c l p trình s n cho ra ánh sáng úng cu vùng midtone: là vùng mà ko quá sáng hay quá t i. Màu xám cu t ng á, vùng t i cu t m bêtông ví d thư ng là midtone. M t khuôn m t rám n ng, c xanh ... có th coi g n như là midtone (t t nhiên là tương i thôi tuỳ trư ng h p). R t nhi u trư ng h p, b n ch p c nh mà bao g m c vùng sáng và vùng t i, vd như khi b n ch p ng c xanh, ng m c qu n áo màu s c và b u tr i hơi sáng m t chút thì nh ng c nh như v y s ư c máy o sáng tương i chính xác. Tuy nhiên có nh ng trư ng h p mà o sáng cu máy ko cho ra m t b c nh t t. Ví d khi v t ch p ch toàn tr ng hay en: Khi nào mà b n nh ch p t m hình ch y u v t ch tr ng hay en hay m t vùng r t l n r t sáng hay r t t i, h u h t h th ng o sáng cu máy nh s cho ra k t qu ko như ý. N u b n ch p u m t cái ô tô màu en, nó có th s b xám, m t th ng ng tuy t cũng có th b xám. Hay khi b n ch p phong c nh mà b u tr i r t sáng thì vùng nư c dư i s có th b t i vì o sáng cu máy c g ng l y ánh sáng trung bình theo midtone ã ư c lâp trình s n. Trong nh ng
 14. trư ng h p như v y, b n ko nên d a vào o sáng cu máy có phơi sáng úng cho t m nh. Cách o sáng trong trư ng h p như v y: Tìm cái gì thay th : Cách này ơn gi n là b n chĩ máy vào vùng midtone o sáng thay vì chĩa máy vào th ng ng tuy t ch ng h n và o sáng t ó. Hay n u b u tr i quá sáng thì b n o sáng vào ph n còn l i. T t nhiên y ch là cách mà b n ã cho r ng ph n còn l i là vùng midtone, cách chính xác hơn mà anh Amateur ã nói t xưa là dùng bàn tay ho c gray card. Dùng graycard g nv t nh ch p, cho máy c ánh sáng t ó, ghi nh giá tr Fstop và shutter speed, r i ch p d trên 2 giá tr ó. Lúc chĩa máy vào cái gray card, nh n nút AE lock, máy s ch n và khoá các giá tr o ư c t cái graycard, n u ko bi t AE lock âu hãy xem l i manual cu máy ... Trong trư ng h p b n ko có c graycard (l n bàn tay) hay b n cũng ch ng bi t âu là vùng sáng v midtone thì theo tôi cách t t nh t là b n tăng sáng cho v t sáng gi cho chúng nó sáng và gi m sáng cho v t t i cho chúng nó t i ( t c là dùng ch c năng bù sáng: Exposure compensation hay tăng gi m Fstop hay shutter speed m t cách tương ng) B o sáng trong máy: Thi t b o sáng o ánh sáng ph n chi u t v t nh ch p tuy nhiên thi t b này cũng c và o theo nhi u ki u khác nhau. Center weighted: o sáng s c ánh sáng h u h t khung hình nhưng favor ch y u vào ph n trung tâm (vd: s b qua b u tr i r t sáng góc trên ). Do
 15. v y o sáng s l y trung bình ph n khá r ng nên phơi sáng cu nh cũng tương it t nhi u trư ng h p ch p ngoài tr i. Spot Meter: Thông thư ng s có m t cái vòng tròn gi a trong cái v ewfinder ch ra ó là khu v c mà thi t b o sáng s o. Ki u o sáng này thích h p khi mà b n mu n o sáng trong m t khu v c nh vd như m t th ng bé b ngư c sáng hay graycard. Evaluative ( hay multizone hay matrix ...): o sáng ánh giá các m u ánh sáng trong khung hình và thi t l p thông s b ng AI ( thông minh nhân t o) Vd: ch này s b qua vùng c c sáng trong t m hình và ch tính sáng ph n còn l i. Thông thư ng, ch này cho o sáng chính xác hơn ch centerweighted khi b n nhanh. Các cameras ngày nay o r t chính xác và bi t t ng bù sáng ch này. Bracketing Exposure: Là gì? Là b n cùng m t c nh 3 t m khác nhau v i m i t m nh m t m c sáng t i khác nhau. Thi t l p ch này, có th chuy n t 1/3, 1/2 , 1 stop ... và ch vi c x ch x ch x ch... Cu i cùng, có vài thi t b o sáng ngoài, b n có th mua và xài th chơi n u thích. Trên ây là cơ b n v o sáng mà tôi ư c bi t, mong các bác nào có kinh nghi m thêm th t b sung ph n nâng cao cho m i ng cùng h c h i. B sung 1 chi ti t nh cho bài vi t r t chi ti t c a Ravine_79. Ch o sáng Center Weight o sáng sáng theo trung tâm i m o mình ch n r i l y thêm ra 1 vùng xung quanh như ã gi i thích. Vùng này a s có di n tích 9-10% c a khung nh. i u này nhi u khi quan tr ng vì n u ch th c a b n nh quá mà ph n xung quanh sáng quá hay t i quá so v i ch th thì b n nên dùng
 16. Spot Metering cho chính xác vì s r ng 10% khung nh cũng có th nh hư ng n chính xác c a máy o. Ghi chú dí d m: n u b n nào i ch p hình mà không có tay o sáng thì ... c m tay cô ngư i m u mà o sáng... m b o chính xác. Hahaha Thôi, các bác cho tôi gi i thích theo cách hi u c a tôi như th này, các bác xem có OK không nhé. Bình thư ng, khi các bác ch p, các bác thư ng ch nh m ng kính và cho máy t ng ưa ra thông s t c . V y d a vào âu mà máy l i l y thông s t c ? Nó d a vào cái màu s c trong khuôn hình mà chúng ta ang ng m. Trong a s trư ng h p thông thư ng, máy nh ch n úng t c d n n b c nh p ó là trư ng h p 1: Máy nh úng. 1. Máy nh úng: ây là trư ng h p khi chúng ta ng m m t phong c nh p, ánh n ng OK (không quá t i, không quá sáng), các thành ph n,c h th trong nh (khung ng m) có chênh l ch v sáng t i không nhi u thì máy nh thư ng úng trong trư ng h p này. Khi này ta ch ng ph i bù tr gì c . 2. Trư ng h p sáng nhi u hơn t i: Ví d cho trư ng h p này là b n ch p m t c u bé ng trư c m t b c tư ng sáng choang, b c tư ng ó l n hơn c u bé ó khá nhi u (v t l ) v y trong trư ng h p ó máy nh tính toán như sau: Khuôn hình là 100%, 85% sáng (b c tư ng), 15% t i (c u bé) v y c n ph i ưa ra t c nhanh hơn ít sáng i. K t qu là: C u bé b t i và b c tư ng thì có v là OK. nh ta s b h ng vì ch th c u bé l i b t i. Trong trư ng h p này, ta "b t bài" máy nh, bi t nó s cho nh t i hơn thông thư ng thì ta tăng sáng lên chút nh (bao nhiêu thì do kinh nghi m, tôi không ph i ngư i có kinh nghi m) g i là tăng EV lên +.
 17. 3. T i nhi u hơn sáng: Trư ng h p này thì ngư c l i trư ng h p trên. ây là kinh nghi m c a cá nhân tôi, tôi ch bi t m i v y, sai úng thì các bác s a tôi rút kinh nghi m thêm. Thanks! N u OK thì các bác ng viên chút cho máu, tôi xin chia s ti p. Các bác c hình dung th này nhé. Tăng EV là nh sáng hơn, v y t i sao nh l i sáng hơn? Ch l v n thông s ó mà nh l i sáng hơn ư c à, vô lý quá. V y th c ch t c a vi c tăng EV là gì? Ví d ta ch n AV mode, kh u m f3.5, máy tính ra t c 1/125 -> nh t i. Lúc này mà ta m kh u ra thì máy l i tính l i t c nên k t qu ch khác gì. V y thì làm th nào máy tính ra úng t c mong mu n -> tăng EV lên. ng tác này b o cho máy bi t là nó ang tính sai r i -> nh ra t i -> tính l i t c i. N u TV mode thì máy s tính l i kh u cho phù h p, ây x y ra trư ng h p này. Ví d ta t c là 1/60 -> máy tính ra kh u là f1.8 và f1.8 cũng là m h t c r i -> gi ta ch nh EV lên 2 stop chăng n a thì nh v n c t i như cũ vì máy không th nào m kh u thêm ư c n a. Trư ng h p trên c a bác daoducquan s d n n b c tư ng b cháy nhưng i l i c u bé l i không b t i n a. Exposure Value (Ev) Trong nhi p nh, s k t h p c a m ng kính và t c ch p cho ta m t i lư ng c trưng g i là Exposure value (Ev). Ev 0 là khi ta t kh u là 1 t c ch p là 1 giây. Ev ư c tính b ng k t h p hai hàm logarit c a giá tr m ng kính (Apeture value) và giá tr c a th i ch p (Time Value).
 18. EV = Av + Tv G i N là tr s kh u ( f-number) ta có Apeture value : N u t là th i ch p tính b ng giây ta có Time Value: Các công th c trên ch tham kh o. Trong th c t thì b n ch c n hi u là v i khi b n m ng kính thêm m t kh u thì th i gian ch p ph i gi m i m t n a (hay ngư c l i) thì Ev không thay i. Các b n c n lưu ý m t i m mà các b n m i ch p hay nh m l n là m ng kính thêm m t kh u nghĩa là gi m f- number m t stop. Ví d như t f/8 v f/5.6 . Ánh sáng tác ng vào film còn ph thu c vào nh y sáng c a film. nh y sáng c a film thì ơn gi n như kh u hay t c ch p là tăng g p ôi thì lư ng sáng vào s tăng g p ôi. Film 100asa thì g p ôi 50asa, 200asa thì g p ôi film 100asa… Tùy thu c vào i u ki n ch p khác nhau s có nh ng ch n l a khác nhau .Tuy nhiên ơn gi n thì các b n m i ch p nên căn c vào m c chu n 100asa. Quay l i sáng c a hình ch p, ó là k t qu c a vi c d a vào ánh sáng c a ch , nh y sáng c a film, kh u và t c ch p. nh y sáng c a film thì t t nhiên là càng th p thì hình nh càng m n. Nhưng không ph i i u ki n nào cũng có th ch n l a film có nh y th p ư c. Chúng ta s quay tr l i v n
 19. này trong bài nói v film. Còn bây gi ơn gi n thì hãy ch n film 100asa và quan tâm n kh u và t c . Dư i ây là b ng giá tr Ev các b n tham kh o: Trong b ng trên, các giá tr Ev gi ng nhau s n m trên m t ư ng chéo t góc dư i bên trái sang góc trên bên ph i. Ngay t i m t Ev nào ó trong b ng, dóng th ng sang bên trái và th ng lên phía trên b n s tìm ư c m t c p Kh u và t c tương ng. Nhìn trong b ng b n s th y có nhi u c p kh u khác nhau cho cùng m t Ev..... Bàn v ánh sáng âm và ánh sáng dương, ti ng Anh g i là low-key và hi-key, th c là làm nh sáng hay t i hơn r t nhi u so v i bt, th hi n ý riêng c a tác
 20. gi , có th dùng M làm i u này, nhưng thư ng h s c ng tr Ev ti n hơn và nhanh hơn. Ánh sáng là m t trong nh ng y u t quy t nh c a m t t m nh p. L y sáng cho úng là m t công o n quy t nh. Trong nhi u trư ng h p, chúng ta hay l i vào k thu t o sáng c a máy nh và ch chăm lo n b c c, góc ch p mà thôi. Tuy nhiên trong nhi u trư ng h p vi c o sáng t ng hoàn toàn không th cho ra ư c m t b c nh như ý. Do ó o sáng b ng tay là m t trong nh ng ki n th c quan tr ng i v i nh ng ai có mong mu n ki m soát ư c ch t lư ng c a b c nh. M t ngư i có th phân bi t ư c kho ng 15 b c sáng, m i b c tương ư ng v i m t n c kh u hay t c (VD: 1/4-1/5.6 hay 1/125-1/250). Trong khi ó sensor c a máy nh s hay phim ch có th phân bi t ư c m t kho ng contrast t i a là 7-8 b c mà thôi. Kho ng contrast ghi nh n ư c g i là dynamic range. VD Máy Canon 350D có th ghi nh n ư c t EV0 n EV20 (xem b ng s li u cua Anhhang). Tuy nhiên trong trong s 20 b c này, m t b c nh ch có th có th cho ra chi ti t t t trong m t kho ng contrast t i a là 8 b c. Ansel Adam ưa ra lý thuy t v vùng sáng (Zone system), theo ó sáng ư c chia ra làm 11 vùng, ánh s t 0-10. Kho ng contrast t i a mà máy nh có th ghi nh n ư c ch có 7-8 vùng trong s ó mà thôi. Chính ngư i ch p s quy t nh s d ng các vùng ó như th nào t ư c yêu c u sáng tác. Trong nhi u tình hu ng c th khi contrast c a c nh vư t quá gi i h n dynamic range c a máy (VD chênh l ch 10 sáng ch ng h n) thì có ba kh năng x y ra:
Đồng bộ tài khoản