Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Chia sẻ: Trần Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
1.161
lượt xem
499
download

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Đồng bộ tài khoản