Kinh Tế Học - Kinh Tế Vĩ Mô phần 1

Chia sẻ: xipo2thi

Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kinh Tế Học - Kinh Tế Vĩ Mô phần 1

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản