Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Kinh Tế Học - Kinh Tế Vĩ Mô phần 1

Chia sẻ: | Ngày: pdf 24 p | 128

0
205
views

Kinh tế học vĩ mô là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học.

Kinh Tế Học - Kinh Tế Vĩ Mô phần 1
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản