Kinh tế học vĩ mô

Chia sẻ: page_12

Chuyên đề này sẽ đi đánh giá tổng cầu dựa trên mô hình IS-LM, được J. Hicks (hiệp sỹ, người Anh, oxford, sinh năm 1904-1989, nobel năm 72 cùng với Kenneth J. Arrow), xây dựng từ những năm 30s nhằm giải thích cho tác phẩm rất quan trọnng và nổi tiếng của thế giới kinh tế học của Keynes là “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ”.(general theory of employment, interest and money” IS-LM là mô hình cân bằng tổng thể đơn giản bao gồm thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ. ...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản