Kinh tế học Vĩ mô - Bài tập nhóm

Chia sẻ: dinhlan0501

Hãy nêu và phân tích ý nghĩa các mục tiêu của kinh tế vĩ mô. Theo nhóm anh chị thì mục tiêu nào là mục tiêu kinh tế vĩ mô trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Vì sao? 2. Có nhận định rằng: “Muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì có thể phải chấp nhận thâm hụt ngân sách Nhà nước”. Theo nhóm của anh chị thì nhận định trên có đúng hay không? Vì sao? Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam có đưa ra biện pháp nhằm hạn chế và khắc phục tình...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản