Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm

Chia sẻ: themoon123

Trong dài hạn các doanh nghiệp có thể thay đổi tấtcả các yếu tố đầu vào, kể cả quy mô sản xuất. Các doanh nghiệp có thể: Gia nhập ngành nếu thu được lợi nhuận cao. Rời bỏ ngành nếu bị thua lỗ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kinh tế vi mô: Cấu trúc thị trường sản phẩm

iệu
iới th
gg
trọn
trân
Xin
1.5: Đường cung dài hạn của doanh nghiệp.
 Đặt vấn đề
 Trong dài hạn các doanh nghiệp có thể thay đổi tất
cả các yếu tố đầu vào, kể cả quy mô sản xuất.
 Các doanh nghiệp có thể:
 Gia nhập ngành nếu thu được lợi nhuận cao.
 Rời bỏ ngành nếu bị thua lỗ.
Phân tích đồ thị:
•Tại điểm C:
P2 > P0
Doanh nghiệp có lãi, lợi nhuận
đạt được là P2CEF, kích thích các
P
doanh nghiệp mới ra nhập ngành.
•Tại điểm A:
LM
P0 = LATCmin
Lợi nhuận thu
C
Doanh nghiệp hòa vốn.
được LATC
Mức giá P0 được gọi là mức giá C
gia nhập ngành hay rời bỏ
ngành. P2
F HA
•Tại điểm B: K E
P0
P1 < P0 B
Khoản lỗ
Doanh nghiệp bị thua lỗ, Khoản P
lỗ là P1BHK, doanh nghiệp sẽ rời 1
bỏ ngành.
•Kết luận: Q2
Q1 Q0 Q
 Trong dài hạn doanh nghiệp chỉ
sản xuất khi có lãi hoặc tối thiếu
là hòa vốn.
 Đường cung dài hạn của doanh
nghiệp là một phần của đường
LMC với điều kiện P ≥ LACmin, là
đường LMC từ điểm A trở lên.
P P

S1
LMC
S2

LAT
P2 C
E2

E1 E3
P1 LS
D2
D1
q Q
q1 q2 Q1 Q3
Q2
MC2 S1
D2
P P
MC1 S2
LS
D1
LATC2
P2 P2
E2

LATC1
P3 P3 E3P1 E1
P1
q1 q3 q2 q Q1 Q2 Q3 Q
Ví dụ: ngành sản xuất đường…
MC1
D2 S1
P P
D1
S2
LTAC1
P2 E2

E1
MC2

P1
LTAC2

E3
P3
LS
P3
Q1 Q3 Q
Q2
q1 q3 q2
1.7: Cân bằng dài hạn:
Trong dài hạn, mục tiêu của các hãng là
lợi nhuận, đây là động lực thúc đẩy các
doanh nghiệp mới gia nhập ngành, các
doanh nghiệp cũ rút lui khỏi ngành. Trong
dài hạn, lợi nhuận kinh tế có xu hướng
tiến tới bằng 0.
Các doanh nghiệp vẫn sản xuất khi lợi
nhuận kinh tế bằng 0!?
Bởi vì lợi nhuận kế toán vẫn có thể dương.
C/m:
Tpkế toán = TR – TCkế toán
Tpkinh tế = TR – Tckinh tế
= TR – (TCkế toán + chi phí cơ hội ẩn)
=>Tpkế toán = Tpkinh tế + chi phí cơ hội ẩn.
=>Tpkế toán > Tpkinh tế.
 Vậy doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản