Kinh tế vi mô (Chương 2)

Chia sẻ: thanhthanh8873

Thị trường là một nhóm người bán và người mua một hàng hoá và dịch vụ nhất định. Dựa vào tính cạnh tranh có thể chia thị trường làm 4 loại : Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Thị trường cạnh tranh độc quyền. Thị trường độc quyền nhóm. Thị trường độc quyền hoàn toàn.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản