KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 5 - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Le Thi Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
414
lượt xem
125
download

KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 5 - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi. mua bán quyền sử dụng các khoản vốn thông qua những [hương thức giao dịch cà công cụ tài chính nhất định. Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các lao5i giấy tờ có giá, nơi gặp gỡ của các nguồn cung, cầu về vốn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 5 - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1. Chương 5 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1
 2. NỘI DUNG 1. Khái niệm 2. Vai trò của thị trường tài chính 3. Cấu trúc của thị trường tài chính 4. Các công cụ của thị trường tài chính
 3. 1. KHÁI NiỆM   Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các khoản vốn thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định. → Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại giấy tờ có giá, nơi gặp gỡ của các nguồn cung, cầu về vốn.  Các công cụ tài chính (financial instruments) còn được gọi là các chứng khoán (securities)
 4. 2. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TC  Thu hút, huy động các nguồn tài chính nhàn rỗi trong xã hội để tài trợ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trung gian tài chính Vốn Vốn Những người Những người cho vay: đi vay: - Cá nhân Thị - Công ty - Công ty Vốn trường Vốn - Chính phủ - Chính phủ tài chính - Cá nhân ......... ........
 5. 2. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TC  Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn trong nền kinh tế:  Người cần vốn phải trả chi phí sử dụng vốn ố cân nhắc, lựa chọn dự án hiệu quả cao…  Người có vốn tạm thời nhàn rỗi có nhiều cơ hội lựa chọn hình thức và thời điểm đầu tư thích hợp  Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách mở cửa, cải cách kinh tế của chính
 6. 3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC
 7. 3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC  Thị trường nợ:  Là nơi giao dịch các công cụ nợ như trái phiếu và các món vay thế chấp  Là nơi hình thành các loại lãi suất ngắn hạn và dài hạn trong nền kinh tế
 8. 3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC  Thị trường vốn cổ phần:  Là nơi giao dịch cổ phiếu của các công ty  Phản ánh dự tính về hoạt động trong tương lai của các công ty cổ phần
 9. 3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC  Thị trường tiền tệ  Là nơi mua bán các chứng khoán nợ ngắn hạn, thường có kỳ hạn là 1 năm  Hàng hóa trên thị trường này có tính lỏng cao  Ở Việt Nam, thị trường tiền tệ có các hình thức là thị trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
 10. 3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC  Thị trường vốn  Là thị trường mua bán các loại chứng khoán nợ dài hạn (có kỳ hạn trên một năm) và các chứng khoán vốn  Đây là thị trường cung ứng vốn đầu tư chủ yếu cho nền kinh tế
 11. 3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TC  Thị trường cấp 1 (thị trường sơ cấp):  Là nơi mua bán các chứng khoán mới được phát hành lần đầu  Thị trường cấp 2 (thị trường thứ cấp):  Là nơi mua bán lại các chứng khoán đã phát hành trên thị trường cấp 1  Tạo ra tính lỏng cho các chứng khoán  Xác định giá chứng khoán trên thị trường cấp 1
 12. 4. CÁC CÔNG CỤ CỦA TTTC  Các công cụ của thị trường tiền tệ  Các công cụ của thị trường vốn
 13. 4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ  Tín phiếu kho bạc:  Đây là công cụ vay nợ ngắn hạn của Chính phủ (kỳ hạn thanh toán thường là 3, 6, 12 tháng)  Mục đích: bù đắp thiếu hụt tạm thời của NSNN  Là công cụ có tính lỏng cao nhất và an toàn nhất trên thị trường tiền tệ.
 14. 4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ  Giấy chứng nhận tiền gửi của ngân hàng (CDs)  Là công cụ nợ do các ngân hàng phát hành, cam kết trả lãi định kỳ cho khoản tiền gửi và sẽ hoàn trả vốn gốc cho người gửi tiền khi đến ngày đáo hạn
 15. 4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ  Thương phiếu:  Là những giấy nhận nợ do các công ty có uy tín phát hành để vay vốn ngắn hạn từ thị trường tài chính.  Được phát hành theo hình thức chiết khấu  Việc chuyển nhượng đươc thực hiện bằng hình thức ký hậu
 16. 4.2. Các công cụ trên thị trường vốn  Cổ phiếu:  Là chứng thư hay bút toán ghi sổ xác nhận trái quyền về vốn đối với thu nhập và tài sản ròng của một công ty cổ phần.  Công cụ này chỉ do các công ty cổ phần phát hành
 17. 4.2. Các công cụ trên thị trường vốn  Trái phiếu:  Là chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành  Các loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ, trái phiếu của chính quyền địa phương, trái phiếu công ty
 18. HẾT CHƯƠNG 5! 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản