KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 8 - LẠM PHÁT

Chia sẻ: tambq39

"Lạm phát là việc tràn đầy các kênh, các luồng lưu thông những tờ giấy bạc th ừa, dẫn đến giá cả tăng vọt" - Karl Marx.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 8 - LẠM PHÁT

Chương 8LẠM PHÁT
NỘI DUNG1 Khái niệm và cách tính


2 Phân loại lạm phát


3 Nguyên nhân lạm phát


4 Tác động của lạm phát


5 Biện pháp khắc phục lạm phát
1. Khái niệm và cách tính

 Khái niệm
 “Lạm phát là việc tràn đầy các kênh, các luồng
lưu thông những tờ giấy bạc thừa, dẫn đến
giá cả tăng vọt” – Karl Marx
 “Lạm phát là hiện tượng tăng lên của mức giá
chung theo thời gian” – Samuelson
 “Lạm phát là hiện tượng giá cả tăng nhanh và
liên tục trong một thời gian dài” – M. Friedman
1. Khái niệm và cách tính

Đặc trưng của lạm phát:
 Hiện tượng gia tăng quá mức của lượng tiền
trong lưu thông
 Sự tăng lên của giá cả, đi kèm với sự mất giá của
đồng tiền
1. Khái niệm và cách tính

 Đo lường lạm phát:

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

CPI = ∑pi1qi0 / ∑pi0qi0

Trong đó: pi0: giá mặt hàng i thời kỳ gốc

pi1: giá mặt hàng i thời kỳ so sánh

qi0 : số lượng mặt hàng i thời kỳ gốc
1. Khái niệm và cách tính

Tỷ lệ lạm phát:

Gp = ( CPIt - CPIt-1 )/ CPIt-1 × 100%

Trong đó: Gp là tỷ lệ lạm phát

CPIt là chỉ số giá cả của kỳ báo cáo

CPIt-1 là chỉ số giá cả của kỳ trước đó
1. Khái niệm và cách tính

 Chỉ số giá sản xuất (PPI): tương tự chỉ số CPI
nhưng tính cho giá cả hàng hóa trong lần bán đầu
tiên do nhà sản xuất ấn định.
 Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội:

Chỉ số giảm phát GDP = GDP danh nghĩa × 100%

GDP thực tế
2. Phân loại lạm phát
 Căn cứ vào tỷ lệ lạm phát, người ta chia ra 3 loại
lạm phát khác nhau:
 Lạm phát vừa phải (normal inflation): xảy ra khi
tốc độ tăng giá ở mức một con số.
 Lạm phát phi mã (high inflation): xảy ra khi giá
cả bắt đầu tăng nhanh, ở mức 2, 3 con số.
 Siêu lạm phát (hyper inflation): tốc độ tăng giá
vượt xa mức lạm phát phi mã
3. Nguyên nhân lạm phát
 Lượng tiền cung ứng tăng liên tục và kéo dài
 Lạm phát cầu kéo
 Lạm phát chi phí đẩy
3.1. Lạm phát từ phía cung tiền


 Milton Friedman: “Lạm phát luôn luôn và bất kỳ
ở đâu đều là hiện tượng tiền tệ” (Inflation is
always and everywhere a monetary phenomenon).
wKhi cung tiền tệ tăng liên tục và kéo dài sẽ làm
cho mức giá cả tăng và gây ra lạm phát.
3.1. Lam phát do cung tiền tăng

P

AS
AS

P2 C 0


B’
AS
P1 B
A’
AD
P0 A
AD
oAD
Yn Y1 Q
3.2. Lạm phát cầu kéo
 Lạm phát cầu kéo:
 Lạm phát cầu kéo là lạm phát do tổng cầu (AD)
tăng lên, vượt quá mức cung ứng hàng hóa của xã
hội, dẫn đến áp lực làm tăng giá cả.
 Tổng cầu tăng có thể do:
• Người tiêu dùng tiêu nhiều hơn
• Các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn
• Chính phủ tiêu nhiều hơn…
3.2. Lạm phát cầu kéo

P
AD1

o AS

AD
P1 O'
Po O
Q
3.2. Lạm phát cầu kéo

P

AS
AS

P4 C 0


P3 B’
AS
P2 B
P1 A’
AD
P0 A
AD
oAD
Yn Q
3.3. Lạm phát chi phí đẩy
 Lạm phát chi phí đẩy:
 Chi phí sản xuất tăng nhanh, vượt quá mức tăng của
năng suất lao động và làm giảm mức cung ứng hàng
hóa của xã hội.
 Chi phí sản xuất có thể tăng lên do:
• Tiền lương tăng vượt quá mức tăng của NSLĐ
• Giá cả nguyên vật liệu tăng lên
• Lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư tăng
• Thuế tăng
3.3. Lạm phát chi phí đẩy

P LASP2
B
P1 A'
A
P0
Q
Sự điều chỉnh tiền lương
4. Tác động của lạm phát
 Tác động tích cực:
 Nhà kinh tế học đạt giải Nobel, James Tobin,
nhận định rằng lạm phát vừa phải sẽ có lợi
cho nền kinh tế.
 Mức lạm phát vừa phải làm cho chi phí thực
tế của các DN giảm đi => khuyến khích các
DN đầu tư mở rộng sản xuất, việc làm được
tạo thêm, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm.
4. Tác động của lạm phát
 Tác động tiêu cực:
 Lạm phát có thể dự tính được:
• Mức độ biến động của lạm phát có thể dự đoán khá
chính xác c các chủ thể trong nền kinh tế chủ động
đối phó
• Các tổn thất:
– Bào mòn thu nhập
– Suy yếu các chức năng của tiền tệ
– Tăng chi phí xã hội vào việc cập nhật giá cả…
4. Tác động của lạm phát
 Lạm phát không thể dự tính được:
• Khi tỷ lệ lạm phát biến động ngoài dự tính, nó tạo nên
sự biến động bất thường về giá trị tiền tệ và làm sai
lệch toàn bộ thước đo các quan hệ giá trị, ảnh hưởng
đến mọi hoạt động kinh tế xã hội:
– Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
– Trong lĩnh vực lưu thông buôn bán
– Trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng
– Trong lĩnh vực tài chính nhà nước
5. Biện pháp khắc phục lạm phát
 Biện pháp thắt chặt tiền tệ:
 Đóng băng tiền tệ, cải cách tiền tệ
 Nâng cao lãi suất….
 Biện pháp tài khóa:
 Giảm bội chi NSNN
 Tăng thuế trực thu
5. Biện pháp khắc phục lạm phát
 Biện pháp kiềm chế giá cả:
 Nhập khẩu hàng hóa
 Bán vàng, ngoại tệ
 Chống độc quyền, đầu cơ…
HẾT CHƯƠNG 8!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản