KINH TẾ VĨ MÔ - Chương 8 - LẠM PHÁT

Chia sẻ: tambq39

"Lạm phát là việc tràn đầy các kênh, các luồng lưu thông những tờ giấy bạc th ừa, dẫn đến giá cả tăng vọt" - Karl Marx.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản