Kinh tế vĩ mô_Lý thuyết tổng cầu – tổng cung

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Trình | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

1
476
lượt xem
125
download

Kinh tế vĩ mô_Lý thuyết tổng cầu – tổng cung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Là tổng giá trị các SP&DV mà các hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ và thành phần nước ngoài sẵn lòng mua trong điều kiện kinh tế nhất định. AD = C + I + G + (X – M) AD = C + I + G + NX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế vĩ mô_Lý thuyết tổng cầu – tổng cung

 1. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Là tổng giá trị các SP&DV mà các hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ và thành phần nước ngoài sẵn lòng mua trong điều kiện kinh tế nhất định. AD = C + I + G + (X – M) AD = C + I + G + NX
 2. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Chi tiêu cho tiêu dùng (C) của các hộ gia đình phụ thuộc vào các yếu tố sau: 1. Thu nhập khả dụng (Yd = Y – NT) 2. Lãi suất (i) 3. Kỳ vọng 4. Hệ thống an sinh xã hội 5. Tập quán C = C(Y-NT, i)
 3. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Chi tiêu cho đầu tư (I) của các doanh nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố sau: 1. Lãi suất (i) – Thuyết cổ điển 2. Lợi tức kỳ vọng – Phái cơ cấu 3. Bản năng (animal spirits) - Keynes I = I(i)
 4. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Chi tiêu cho SP&DV của chính phủ (G) do chính phủ quyết định. Đây được xem là một biến ngoại sinh. G = const
 5. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Xuất khẩu ròng (NX) phụ thuộc vào các biến: 1. Sản lượng trong nước (Y) 2. Sản lượng nước ngoài (Y*) 3. Tỉ giá hối đoái thực (ε) 4. Chính sách ngoại thương NX = NX(Y,Y*,ε)
 6. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Hàm tổng cầu tổng quát: AD = C(Y-NT,i) + I(i) + G + NX(Y,Y*,ε) Hàm tổng cầu theo giá: AD = AD(P) Khi giá thay đổi, tổng cầu thay đổi thế nào?
 7. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Tổng cầu nghịch biến với giá cả. Vì sao? P AD Y
 8. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Có 3 lý do khiến tổng cầu nghịch biến với giá cả: 1. Tác dụng cung tiền thực (Keynes): P → Ms/P → i → C và I → AD 2. Tác dụng của cải thực (Pigou): P→W/P→Cảm giác giàu nghèo→C→ AD 3. Tác dụng thay thế quốc tế: P → ε=EP*/P → NX → AD
 9. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Khi giá thay đổi, tổng cầu (theo giá) không thay đổi, chỉ có lượng tổng cầu thay đổi và có sự di chuyển dọc theo đường tổng cầu. Khi các yếu tố ngoài giá thay đổi, tổng cầu thay đổi và đường tổng cầu dịch chuyển: sang trái khi tổng cầu giảm, và sang phải khi tổng cầu tăng
 10. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cầu (AD: Aggregate Demand) Khi giá thay đổi, tổng cầu (theo giá) không thay đổi, chỉ có lượng tổng cầu thay đổi và có sự di chuyển dọc theo đường tổng cầu. Khi các yếu tố ngoài giá thay đổi, tổng cầu thay đổi và đường tổng cầu dịch chuyển: sang trái khi tổng cầu giảm, và sang phải khi tổng cầu tăng
 11. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung (AS: Aggregate Supply) Là tổng giá trị các SP&DV mà các doanh nghiệp sẵn lòng cung cấp trong điều kiện kinh tế nhất định. AS = Y = f(L,K,T) Với: L là lao động K là tư bản T là trình độ công nghệ
 12. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung (AS: Aggregate Supply) Trong ngắn hạn, K và T được giả định là cố định, do đó: AS = Y = f(L) Hàm tổng cung theo giá: AS = Y(P). Vậy tổng cung theo giá có dạng như thế nào?
 13. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung cổ điển: Phái cổ điển giả thiết rằng các thị trường cạnh tranh hoàn hảo, kể cả thị trường lao động. Do vậy ứng với mỗi mức giá, tiền lương danh nghĩa sẽ nhanh chóng điều chỉnh để cân bằng thị trường lao động và nền kinh tế luôn ở trạng thái toàn dụng. L = Lf và AS = Y(Lf) = Yf Đường tổng cung có dạng thẳng đứng tại Yf
 14. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung cổ điển P AS cổ điển Pe AD Yf Y
 15. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung cổ điển và gợi ý chính sách: •Tổng cầu thay đổi chỉ dẫn đến giá và lương thay đổi •“Cung sẽ tạo ra cầu của chính nó”, quy luật Say •Chính sách vĩ mô hướng về phía cung: • Khuyến khích tích lũy tư bản • Thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật
 16. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung theo Keynes: Keynes cho rằng trong các nền kinh tế hiện đại, các thi trường cạnh tranh không hoàn hảo, giá và lương có xu hướng cứng nhắc, không linh hoạt ít nhất là trong ngắn hạn. Đường tổng cung có dạng nằm ngang tại mức giá hiện hành
 17. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung theo Keynes P AS theo Keynes Pe AD Y Y
 18. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung theo Keynes và gợi ý chính sách: •Tổng cầu sẽ quyết định mức tổng cung – Tổng cung sẽ yêu cầu mức nhân dụng tại mức lương và giá hiện hành. Nền kinh tế có thể và thường hoạt động ở trạng thái thiểu dụng vì thiếu cầu. •“Cầu sẽ tạo ra cung của chính nó”, quy luật Keynes. •Chính sách hướng về phía cầu trong ngắn hạn: • Vai trò của chính phủ trong kiểm soát tổng cầu.
 19. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung thực tế: Các quan sát thực nghiệm đều cho thấy khi tổng cầu thay đổi, cả giá và sản lượng cùng thay đổi. Điều này gợi ý cho một đường tổng cung theo giá dốc lên, theo đó tồn tại sự đánh đổi giữa các mục tiêu kinh tế vĩ mô: sản lượng, mức thất nghiệp và mức giá.
 20. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung Tổng cung theo Keynes P AS thực tế Pe AD Ye Y
Đồng bộ tài khoản