KInh tế vĩ mô-Nhập môn KT Vĩ Mô

Chia sẻ: blackangel379

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế nhằm: Tìm hiểu cách thức hoạt động, Điều chỉnh kinh tế, và Vận hành nền kinh tế ở trạng thái tối ưu. Với mục tiêu: Mang lại cho mỗi công dân một mức sống vật chất ổn định và cao nhất trong điều kiện nguồn lực sẵn có.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: KInh tế vĩ mô-Nhập môn KT Vĩ Mô

Trường ĐH Kinh Tế TP HCM
Khoa Kinh Tế Phát Triển
Môn Kinh Tế Học Vĩ Mô
GV: Nguyễn Thanh Triều
Giới thiệu môn học

Nội dung môn học:

1. Nhập Môn Kinh tế Vĩ Mô
2. Đo lường & Đánh giá kinh tế vĩ mô
3. Lý thuyết tổng cầu – tổng cung
4. Lạm phát & Thất nghiệp
5. Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia
Giới thiệu môn học
Nội dung môn học:

6. Chính sách tài chính
7. Tiền tệ & Ngân hàng
8. Thị trường tiền tệ & Chính sách tiền tệ
9. Lãi suất – Tỉ giá & Chính sách tỉ giá
10. Phối hợp các chính sách – Mô hình IS-LM

Tài liệu tham khảo: Sách Kinh tế vĩ mô
Nhập môn KT Vĩ Mô
KTVM nghiên cứu nền kinh tế nhằm:
Tìm hiểu cách thức hoạt động

Điều chỉnh kinh tế, và

Vận hành nền kinh tế ở trạng thái tối ưu
Với mục tiêu:
Mang lại cho mỗi công dân một mức sống vật
chất ổn định và cao nhất trong điều kiện nguồn
lực sẵn có.
Nhập môn KT Vĩ Mô
Nền kinh tế thực là quá phức tạp để có thể
phân tích – Vì vậy mô phỏng nền kinh tế là cần
thiết để phát hiện các quan hệ kinh tế và các
quy luật chi phối.

Một nền kinh tế hiện đại được cấu thành bởi 4
thành phần, giao dịch với nhau thông qua 3 thị
trường.
Nhập môn KT Vĩ Mô
4 thành phần của nền kinh tế bao gồm:

1. Các hộ gia đình
2. Các doanh nghiệp
3. Chính phủ, và
4. Nước ngoài
Nhập môn KT Vĩ Mô
3 thị trường của nền kinh tế bao gồm:

1. Thị trường các yếu tố sản xuất
2. Thị trường các sản phẩm và dịch vụ
3. Thị trường tài chính
Nhập môn KT Vĩ Mô
Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và
vai trò của các thành phần kinh tế:

Hộ gia đình tạo thu nhập từ 4 khoản:
1. Bán sức lao động để nhận tiền công (W)
2. Cho thuê tài sản để nhận tiền thuê (r)
3. Cung ứng tinh thần doanh nghiệp và ý
tưởng kinh doanh để nhận lợi nhuận (Π)
4. Tiết kiệm để nhận tiền lãi (i)
Nhập môn KT Vĩ Mô
Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và
vai trò của các thành phần kinh tế:

Hộ gia đình sử dụng thu nhập để:
1. Nộp thuế cho chính phủ và nhận lại phần
được chuyển nhượng hình thành thu nhập
khả dụng (Yd=Y-T+Tr)
2. Mua sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng (C)
3. Tiết kiệm để cho vay trên thị trường tài
chính (S)
Nhập môn KT Vĩ Mô
Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và
vai trò của các thành phần kinh tế:

Chính phủ:
1. Thu thuế (T)
2. Chi chuyển nhượng (Tr)
3. Chi mua sản phẩm và dịch vụ (G)
4. Cân đối ngân sách = T-Tr-G
Nhập môn KT Vĩ Mô
Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và
vai trò của các thành phần kinh tế:

Thành phần nước ngoài:
1. Bán SP&DV của họ vào trong nước (nhập
khẩu – M)
2. Mua SP&DV trong nước (xuất khẩu – X)
3. Cán cân thương mại hay xuất khẩu ròng:
NX=X-M
Nhập môn KT Vĩ Mô
Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và
vai trò của các thành phần kinh tế:
TT Yếu Tố Sản
Xuất

Hộ Gia Đình Doanh NghiệpTT S. Phẩm & D. Vụ

Chính Phủ Nước NgoàiTT Tài Chính
Nhập môn KT Vĩ Mô
Chu chuyển kinh tế vĩ mô (cỗ máy kinh tế) và
vai trò của các thành phần kinh tế:

Các doanh nghiệp:
1. Mua các YTSX để tạo GDP (Y)
2. Mua SP&DV đầu tư (I)
3. Vay vốn trên thị trường tài chính
4. Cung ứng toàn bộ GDP cho nền kinh tế
Nhập môn KT Vĩ Mô
Các cân đối lớn của nền kinh tế:
1. Trên thị trường các YTSX:
Y = W + r + Π + I (+ Thuế gián thu)
2. Trên thị trường các SP&DV:
Y=C+I+G+X–M
3. Trên thị trường tài chính:
S + (NT-G) + (M-X) = I
G-NT = S + M-X
M - X = (I-S) + (G-NT)
S+T+M = I+G+X (Rò rỉ = Bơm vào)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản