Kỹ năng Chuẩn bị thuyết trình

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
419
lượt xem
254
download

Kỹ năng Chuẩn bị thuyết trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là khả năng của những người thuyết trình trong quá trình truyền đạt thông tin một cách hấp dẫn và cách dẫn dắt nội dung thông tin nhằm thu hút nhiều người nghe hơn và trình bày thông tin đấy trong một khoảng thời gian dài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng Chuẩn bị thuyết trình

 1. Kỹ năng thuyết trình CHUẨN BỊ Tâm Việt Group http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 1
 2. Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 2
 3. Chuẩn bị thuyết trình  Xác định tình huống  Phân tích thính giả và diễn giả  Xác định mục tiêu  Thu thập thông tin  Tập luyện http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 3
 4. Chuẩn bị thuyết trình  Xác định tình huống  Phân tích thính giả và diễn giả  Xác định mục tiêu  Thu thập thông tin  Tập luyện http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 4
 5. Giới hạn các vấn đề  Cô lập và phân biệt gốc rễ vấn đề  Chi tiết hoá bằng các thông số  Đơn giản hoá tình huống  Chia thành các phần có thể thực hiện http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 5
 6. Đánh giá môi trường bên ngoài  Thông tin thường xuyên cập nhật  Những gì đang xảy ra trong lĩnh vực  Những gì đang xảy ra ở lĩnh vực liên quan  Sự ảnh hưởng ở phạm vi quốc gia, quốc tế http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 6
 7. Đánh giá văn hoá tổ chức  Phong cách giao tiếp trang trọng hay không  Ăn mặc chuyên nghiệp hay không  Giờ làm việc cứng nhắc hay linh động  Cơ cấu ngang bằng hay cấp bậc  Thái độ an toàn hay mạo hiểm http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 7
 8. Chuẩn bị thuyết trình  Xác định tình huống  Phân tích thính giả và diễn giả  Xác định mục tiêu  Thu thập thông tin  Tập luyện http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 8
 9. Xác định thính giả  Thính giả cơ sở  Thính giả tiềm ẩn  Người quyết định http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 9
 10. Phân tích thính giả  Thu thập thông tin về cá nhân, nghề nghiệp  Xác định thái độ về: chủ đề, diễn giả,...  Xác định lòng tin và giá trị  Tìm hiểu mong muốn, quan tâm của thính giả  Đánh giá sự thông minh và khả năng ngôn từ  http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 10
 11. Phân tích diễn giả  Động cơ, mục đích  Cảm giác, sự chú tâm  Sự gần gũi và hấp dẫn  Sự tin tưởng của thính giả  Địa vị, quyền lực http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 11
 12. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 12
 13. Ba thời điểm quan trọng  Trước khi thuyết trình  Giờ giải lao  Sau khi thuyết trình http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 13
 14. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 14
 15. Chuẩn bị thuyết trình  Xác định tình huống  Phân tích thính giả và diễn giả  Xác định mục tiêu  Thu thập thông tin  Tập luyện http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 15
 16. Ch ủ đ ề thuy ếtt trình Ch ủ đ ề thuy ế trình Mục đíc h ttổng quát Mục đíc h ổng quát Mục tiê u Mục tiê u c ụ th ể c ụ th ể http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 16
 17. Chọn chủ đề  Thính giả muốn nghe  Chủ đề mới mẻ  Mình biết sâu http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 17
 18. Chuyên sâu tạo nên sự khác biệt http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 18
 19. Xác định mục đích tổng quát  Mục đích tổng quát:  Thông tin  Thuyết phục  Giải trí http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 19
 20. Xác định mục tiêu  Mục tiêu cụ thể của bài trình bày  Phụ thuộc vào mục đích  Phụ thuộc vào các phân tích  Phụ thuộc vào nhu cầu của diễn giả  Đảm bảo yêu cầu SMART http ://w w w .tam v ie t.e d u.v n 20
Đồng bộ tài khoản