kỹ năng học tập - Chuẩn bị cho việc học trên lớp

Chia sẻ: caott7

Chuẩn bị cho việc học trên lớp Trước khi đến lớp: Hoàn thành bài tập về nhà! Đọc, suy nghĩ, tạo ý kiến riêng của bản thân. Xem qua vở ghi chép từ buổi học trước và xem trước bài học hôm nay Nói chuyện với thầy cô ngay nếu như bạn gặp khó khăn Tập trung và sẵn sàng cho bài giảng: bạn có thể tập trung yên tĩnh một lát để nhớ lại các suy nghĩ, và chuẩn bị cho bài giảng Viết bất kì ý tưởng, mục tiêu nào bạn có được vào đầu trang giấy: Chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản