KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn thi: Hóa học – Đề 10

Chia sẻ: portsmouth6811

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2010-2011 môn thi: hóa học – đề 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn thi: Hóa học – Đề 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
ĐÀO TẠO Năm học 2010-2011
THANH HOÁ Môn thi: Hóa học – Đề 10
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề
thi)
Đề chính thức
Đề thi này có 1 trang gồm 4 câu.
Câu I: (8,0 điểm)
1/ Có các phản ứng sau:
MnO2 + HCl đặc   Khí A

Na2SO3 + H2SO4 (l)   Khí B

FeS + HCl   Khí C

NH4HCO3 + NaOHdư   Khí D

Na2CO3 + H2SO4 (l)   Khí E

a. Xác định các khí A, B, C, D, E.
b. Cho A tác dụng C, B tác dụng với dung dịch A, B tác dung với C, A
tác dung dịch NaOH ở điều kiện thường, E tác dụng dung dịch NaOH.
Viết các PTHH xảy ra.
c. Có 3 bình khí A, B, E mất nhãn. Bằng phương pháp hoá học hãy phân
biệt các khí.
2/ Một hỗn hợp X gồm các chất: Na2O, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol
mỗi chất bằng nhau. Hoà tan hỗn hợp X vào nước, rồi đun nhẹ thu được khí
Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định các chất trong Y, Z, M và viết
phương trình phản ứng minh hoạ.
3/ Từ than đá, đá vôi và các chất vô cơ cần thiết khác. Hãy viết các phương
trình điều chế poli vinyl clrua, poli etilen, axit axêtic, cao su buna. (ghi rõ
các điều kiện)
4/ Có các chất đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn gồm: Rượu etylic, axit
axêtic, benzen, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4, dung dịch Ba(OH)2.
Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất đựng trong mỗi lọ trên.
Câu II. (3,0 điểm)
Hoà tan hỗn hợp M gồm Fe và Zn trong 500 ml dung dịch HCl 0,4M thu
được dung dịch A và 1,792 lit H2 (đktc). Cô cạn A thu được 10,52 gam muối
khan.
1. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong M.
2. Tính thể tích NaOH 0,5M cần dùng để trung hoà axít dư.
Câu III.(4,0 điểm)
Cho 4,8 gam bột magiê vào 400 ml dung dịch gồm AgNO3 0,2M và
Cu(NO3)2 0,5M. Khuấy đều dung dịch cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được chất rắn A, dung dịch B.
a/ Tính khối lượng chất rắn A.
b/ Tính nồng độ mol/lit các chất trong dung dịch B.
Câu IV: (5,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 17,25 gam một rượu no, đơn chức A
thu được 33 gam CO2 và 20,25 gam H2O.
1/ Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A.
2/ Hỗn hợp X gồm A và B là đồng đẳng của nhau. Cho 11,7 gam hỗn hợp X
tác dụng với Na dư thu được 3,36 lit H2 (ở đktc). Xác định công thức cấu tạo
của B và tính thành phần % theo khối lượng của A và B trong X.
3/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình
đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 118,2 gam kết tủa. Tính khối
lượng X đem đốt cháy.
.............................................................Hết..................................................
.................
(Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40,
Cu = 64,
Fe = 56, Ag = 108, Zn = 65).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản