Ebook Kỹ thuật cắt may toàn tập - NXB Đà Nẵng

Chia sẻ: rose_12

Ebook "Kỹ thuật cắt may toàn tập" này sẽ giúp các bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực may mặc. Từ việc tìm hiểu để biết cách chọn lựa những nguyên liệu, dụng cụ và thiết bị cần thiết, cách sử dụng và bảo quản những nguyên liệu, dụng cụ máy móc thiết bị của ngành nghề chuyên môn đến cách triển khai chi tiết về kỹ thuật cắt may, tìm hiểu chung những quy định chung về quy cách may sản phẩm, mọi sinh viên có thể tự tiếp thu kinh nghiệm cắt may, tự thiết kế mẫu và thực hành may trang phục khi xem giáo trình này.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ebook Kỹ thuật cắt may toàn tập - NXB Đà Nẵng

 

 1. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi om n.c nv ee B w. ww
 2. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 3. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 4. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 5. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 6. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 7. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 8. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 9. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 10. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 11. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 12. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 13. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 14. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 15. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 16. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 17. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi om n.c nv ee B w. ww
 18. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi om .c vn en Be w. ww
 19. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
 20. www.Beenvn.com - Download Sach Mien Phi mo n.c v en Be w. ww
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản