Kỹ thuật chụp ảnh trăng sao

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
138
lượt xem
65
download

Kỹ thuật chụp ảnh trăng sao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh thiên văn (Astrophotography) là một hình thức đặc biệt của nhiếp ảnh, trong đó, đối tượng để chụp là những thiên thể trên bầu trời, như mặt trăng, mặt trời, các hành tinh, ngôi sao hay các thiên hà, tinh vân... Thông thường, khi nhắc tới nhiếp ảnh thiên văn, người ta hay nghĩ tới những dàn máy cồng kềnh với các thiết bị "tiền tấn".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chụp ảnh trăng sao

 1. K thu t ch p nh trăng sao • V i nh ng d ng c ghi hình ơn gi n c ng thêm lòng kiên nh n, b n v n có th thu ư c nh ng t m nh p n không ng . • nh thiên văn (Astrophotography) là m t hình th c c bi t c a nhi p nh, trong ó, i tư ng ch p là nh ng thiên th trên b u tr i, như m t trăng, m t tr i, các hành tinh, ngôi sao hay các thiên hà, tinh vân... Thông thư ng, khi nh c t i nhi p nh thiên văn, ngư i ta hay nghĩ t i nh ng dàn máy c ng k nh v i các thi t b "ti n t n". Tuy nhiên, trên th c t , v i nh ng d ng c ghi hình ơn gi n c ng thêm v i lòng kiên nh n, b n v n có th thu ư c nh ng t m nh p n không ng ! • Vi t Nam, hình th c nhi p nh thú v này m i ch h n ch các câu l c b thiên văn h c và nh ng nhóm "phơi êm" nh l . Tuy nhiên, không th nói r ng trình "b t trăng sao" c a chúng ta thua kém b n bè th gi i. • Sau ây là m t s kinh nghi m làm quen v i môn ngh thu t "b t hình" c áo này. • Chu n b
 2. Tripod và b n sao - các thi t b quan tr ng trong nhi p nh thiên văn. nh: Magento. Thông thư ng, nhi p nh thiên văn ư c th c hi n vào ban êm, do ó ph thu c nhi u vào i u ki n th i ti t ( c bi t là mây và s c gió) cũng như i u ki n ánh sáng. Các vùng ng quê ho c các nh núi v i trư ng nhìn r ng rãi, không khí thoáng ãng là nơi lý tư ng nh t. i v i các khu ô th l n, b n nên th c hi n vi c ch p nh sau n a êm tránh nh
 3. hư ng b i khói b i t các phương ti n giao thông và ánh sáng "t p nhi u" không c n thi t nt èn ư ng hay t các ô c a s ... Thi t b i kèm, không b t bu c ph i có t t c , là máy nh compact ho c DSLR, tripod, b n b u tr i, ng nhòm, kính thiên văn và laptop. N u ã có máy DSLR, b n nên em theo m t ng tele, thông thư ng có tiêu c trên 200 mm. C g ng ki m m t ch t máy nh kín gió và ki m tra tripod th t v ng tránh rung l c khi ghi hình. M t i m cũng quan tr ng không kém là ph i nh s c y pin trư c khi i ch p. N u có th , nên em theo pin d phòng vì th i gian ch p thư ng lâu, quá trình phơi sáng c a chip c m bi n thư ng dài nên hao pin hơn bình thư ng khá nhi u. Các bư c cài t trên máy nh ch p m t tr i b ng Canon EOS 10D qua kính l c quang ph H- anlpha. nh: Astrosurf.
 4. nh thiên văn thư ng nh m n i tư ng r t xa nên trong t t c các trư ng h p, b n ph i t tiêu c c a ng kính vô c c và không b t flash. i v i vi c ghi hình m t tr i, b n không ư c tùy ti n hư ng máy nh lên mà chưa qua các thao tác cài t trên máy. i u này có th làm cháy chip c m bi n và gi m tu i th các b ph n quang h c khác. Trư c khi ch p, b t bu c ph i cài t các thông s sau: ISO và kh u t th p nh t có th (thông thư ng là ISO 80 và F/8); th i gian phơi sáng dư i 1/1000s. Tuy nhiên, cho dù b n có set các thông s ó xu ng m c th p nh t i chăng n a thì nh thu ư c c a m t tr i cũng v n r t sáng, gây cháy nh nghiêm tr ng (over exposure). M t khác, ánh n ng m t tr i có th chi u th ng vào máy gây hi u ng nhi t tr c ti p làm co giãn các th u kính ( c bi t là các th u kính flourite t ti n), gi m tu i th l p ph b m t th u kính hay t h i hơn là làm h ng chip c m quang n u ch p lâu. Bi n pháp gi i quy t thông thư ng nh t ây là l p vào ng kính m t h kính l c. H kính l c ơn gi n thư ng có 2 kính ghép l i: kính l c tia t ngo i và kính gi m sáng. B n cũng có th t ch kính l c b ng các t m phim X-quang, th y tinh màu hay th m chí c kính râm... Ch p m t tr i không yêu c u th i gian phơi sáng lâu nên không nh t thi t c n n tripod. N u nh thu ư c qua h th ng kính l c v n t i, b n có th nâng phơi sáng và ISO lên t ng n c nh , tuy nhiên, tuy t i không ư c nâng m (kh u ) c a ng kính. Các ơn gi n hơn là chuy n v ch Ưu tiên kh u (Av ho c F), t m th p nh t và nâng Exp d n d n. V i các trư ng h p ghi hình m t tr i vào bình minh hay hoàng hôn, b n có th
 5. t các thông s này cao hơn ho c s d ng tùy ch nh m c c nh có s n trong m t s máy (ch "Sun set"). Có th s d ng ch m c c nh tr ng máy ch p m t tr i m c hay l n. nh: Media-cdn. c bi t lưu ý không ư c nhìn tr c ti p vào m t tr i n u không có thi t b b o v m t phù h p. Khác v i m t tr i, sáng c a m t trăng thay i tùy th i gian (trăng tròn - trăng khuy t) nên vi c set các thông s cũng tương i linh ho t. Ví d : Phơi sáng: dư i 1/40s; n u không có tripod thì set ISO tăng cao m t chút gi m th i gian phơi sáng - các máy du l ch không nên tăng ISO quá 400; kh u : ng kính m r ng nh t có th (F/2.8 ho c th p hơn).
 6. nh ch p trăng khuy t v i th i gian phơi sáng lâu khi n n a t i phía bên kia c a trăng hi n ra rõ nét. nh: Antwrp. c bi t, trong các pha trăng khuy t, n u mu n ghi l i n a t i bên kia c a m t trăng (mà m t thư ng r t khó nh n ra), b n nên ch nh phơi sáng lên kho ng vài giây và nh t thi t ph i dùng tripod. Ghi hình các chòm sao ho c các thiên th t i (thiên hà, tinh vân, sao ch i...) là th thách khó khăn nh t c a nhi p nh thiên văn, tuy nhiên em l i nhi u h ng thú cho ngư i ch p. B n s không ch g p tr ng i trong vi c xác nh các i tư ng thiên văn v n ã quá m t i mà còn ph i i phó v i nhi u nh trên máy và cân nh c l a ch n th i gian phơi sáng sao cho phù h p... Ngoài ra, các y u t như gió, mây trong quá trình ch p cũng khi n nhi u ngư i n n chí.
 7. Tuy nhiên, v i m t máy nh s du l ch, n u bi t cách, b n v n có th ch p ư c r t t t nh ng ám tinh vân nh hay d i Ngân Hà tr ng mu t trong êm hè quang ãng hay th m chí c m t sao ch i tí xíu cách Trái t hàng tri u kilomet. Sao ch i Holmes, ch p b ng Canon S2 IS, phơi sáng 15 giây, ISO 400, F3/5, zoom 12x. nh: Vietastro. Trong trư ng h p mu n ghi hình b u tr i r ng l n, b n nên s m m t ng kính góc r ng tương t như ch p phong c nh. Kinh t hơn, có th ghi hình dư i d ng Panaroma. i v i vi c ch p các thiên th m t i, nh t thi t ph i set zoom c a máy lên cao nh t, chú ý tiêu c v n vô c c. B n có th k t h p b n sao, ng nhòm và view finder trên máy nh "l n" ra i tư ng c n ch p và t
 8. t ch nh zoom tăng d n, c nh i tư ng t i trung tâm nh. Do th i gian phơi sáng khá lâu nên b t bu c ph i có tripod th t v ng t máy. Các thông s cài t: ISO cao nh t có th (thư ng là ISO 100-400 i v i máy du l ch, có th nâng cao hơn n u dùng máy DSLR); Kh u : tương t ghi hình m t trăng; phơi sáng 9-15 giây. Không nên t phơi sáng quá 15 giây tránh nh t ng - hi n tư ng các thiên th di chuy n trên b u tr i theo th i gian, nh thu ư c khi ó s có nh ng v t sao kéo dài. N u mu n phơi sáng lâu hơn, b n ph i có m t chân xoay theo nh t ng ho c ư c trang b motor ch ng nh t ng tương t như trên các kính thiên văn t ti n. Ch l y nét: l y nét ma tr n (Evaluative) n u mu n ch p trư ng r ng; l y nét trung tâm (Center Weighted), n u mu n cô l p i tư ng t i chính gi a khung hình. nh ch p thiên hà M31 t Canon EOS 20D, ng kính Canon 300 mm f/2.8L USM IS. nh: Astropix.
 9. nh trên là k t h p t 57 hình ch p liên ti p. M i nh ISO 1600 - phơi sáng 2 phút dùng motor ch ng nh t ng trên tripod. Vi c trang b các ng tele c l n ph c v vi c nhi p nh n m ngoài kh năng c a a s m i ngư i. Do ó gi i nghi n thiên văn ã nghĩ ra m t sáng ki n thú v : K t h p kính thiên văn v i các thi t b ghi hình ã tháo r i ng kính, ch ng h n webcam hay máy DSLR. ây, kính thiên văn óng vai trò gi ng như m t ng tele t o nh trên m t chip c m quang. Sáng ki n này ã ư c áp d ng trên th gi i t r t lâu tuy nhiên m i "du nh p" vào Vi t Nam ư c kho ng 2, 3 năm nay. Câu l c b thiên văn h c TP. HCM HAAC là nơi u tiên áp d ng sáng ki n này trong vi c ch p nh m t trăng qua webcam Colorvis và kính thiên văn t t o giá ch vài trăm ngàn ng. HAAC cũng ã thành công trong vi c k t h p Canon EOS 40D v i kính thiên văn ORION SKYVIEW 150 ch p nh các thiên th có góc nhìn r t nh như sao Th , tinh vân Orion hay th m chí c M t Trăng...
 10. nh ch p m t trăng t h th ng Canon 40D và kính Orion Skyview 150 c a câu l c b thiên văn nghi p dư TP HCM (HAAC). nh: Vietastro. X lý nh X lý nh sau khi ch p cũng là bư c r t quan tr ng, quy t nh nhi u n ch t lư ng cũng như giá tr th m m c a "tác ph m" khi "ra lò". i v i nh thiên văn, do th i gian phơi sáng lâu và thư ng t ISO khá cao nên nh hay x y ra nhi u. Vi c kh nhi u trên máy tính không h ơn gi n vì các ph n m m thư ng nh m l n các ch m nhi u (noise) v i các ngôi sao nh li ti trong nh. Phương pháp h u hi u nh t thư ng ư c các
 11. nhi p nh gia chuyên nghi p s d ng là k t h p các t m nh có ISO và th i gian phơi sáng khác nhau l i thành m t, s d ng các ch hòa tr n c a ph n m m như ACDSee Canvas hay Adobe Photoshop. Ch ng h n, k t h p 4 b c nh ch p t i ISO 100, phơi sáng 15 giây, k t qu s ư c m t nh tương ương ch p t i ISO 400, phơi sáng 60 giây. Phương pháp này s làm tăng áng k sáng c a b c nh thành ph m mà không nh t thi t ph i tăng ISO hay tăng phơi sáng khi ch p. B c nh cu i cùng cũng s có nhi u th p hơn, màu quang ph c a các i tư ng thiên văn cũng th t hơn. nh qua x lý Panorama và tái x lý màu s c b ng ph n m m. Thông s : Canon Powershot A590 IS, 4 nh phơi sáng 15 giây, ISO 200, F/2.6. nh: Tr n H . Quá trình cân ch nh màu trên máy tính cũng ph i ư c lưu ý, vì thông thư ng, trong i u ki n thi u sáng như ch p êm, ch cân b ng tr ng t ng c a máy ho t ng không t t l m. Tuy nhiên, nên tránh x lý quá tay k o làm h ng b c nh mà b n ã dày công c êm m i có ư c. Ch p nh thiên văn là m t hình th c nhi p nh h p d n òi h i ngư i c m máy ph i có ki n th c và c bi t ph i có lòng kiên nh n, ni m am mê cao v i thiên nhiên, v i b u tr i. Tuy nhiên, gi ng như các hình th c khác, nhi p nh thiên văn th c ch t ch là vi c ghi nh n ánh sáng lên
 12. phim hay chip c m bi n trong m t th i gian nh t nh. V i nh ng thi t b ơn gi n trong tay, b n v n có th ch p ư c nh ng b c nh trăng sao tuy t p mà không c n n nh ng dàn máy cao siêu hay áng giá c m t gia tài.
Đồng bộ tài khoản