kỹ thuật điện. chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
12
download

kỹ thuật điện. chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

kỹ thuật số được dựa trên cơ sở đại số boole do nhà bác học người Anh George Boole phát minh vào năm 1854 đại số boole nghiên cứu mối liên hệ giữa các biến trạng thái, chỉ nhân một hoặc 2 giá trị 0 hoăc 1 và kết quả nghiên cứu là một hàm trạng thái chỉ nhận giá trị 0 hoăc 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kỹ thuật điện. chương 9

  1. X x 0 x x.0 x x 1 x x.1 x x x x x x x.x x x x 1 x.x 0 x y y x x. y y.x x y z x y z x y z x. y.z x. y .z x. y.z x. y z x. y x.z F x y z ... m n F x. y.z...m.n F x. y.z...m.n F x y z ...m n
  2. a / x. y x. y x b / x x. y x c / x. x y x d / x. x y x. y e/ x y . x z x y.z f / x. y y x y a / x. y x. y x.( y y ) x.1 x b / x x. y x (1 y ) x c / x. x y x.x x. y x x. y x d / x. x y x.x x. y x. y e/ x y . x z x. x y z. x y x z .x y .z x y .z f / x. y y x. y y y. y
  3. x y x x t FNOT t VCC Rb FOR x
  4. x1 FOR x2 x1 t x2 t FOR t D1 x1 F D2 R x2
  5. x1 FAND x2 x1 t x2 t FOR t
  6. Vcc D1 R1 x1 F D2 R2 x2 x1 x2 x1 FNOR x2
  7. x1 t x2 t FNOR Vcc t R1 Rc x1 F R2 Q x2 x1 .x 2 X1 F X2
  8. x1 t x2 t FNAND t Vcc D1 Rc Rc x1 D3 D4 F D2 Q x2 Rc
  9. x1 F x2 x1 .x 2 x 2 .x1 x1 x2 x1 F x2 x 1 .x 2 x 2 .x 1 x1 x2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản