Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch tạo xung

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

1
1.197
lượt xem
586
download

Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch tạo xung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch tạo xung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Mạch tạo xung

 1. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ Tạo xung bằng cổng NOT • Khởi đầu VC=0V, VOUT=VOH≈5V • Quá trình nạp tụ C: VC(t) = A+B×e-t/R×C – A = VOH, B = VT- - VOH – Kết thúc ở t1, với: VOH+(VT- - VOH)×e-t1/R×C = VT+ • Quá trình phóng tụ C: VC(t) = A+B×e-t/R×C – A=VOL, B = VT+ - VOL – Kết thúc ở t2, với: VOL+(VT+ - VOL)×e-t2/R×C = VT- Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 2. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ Mạch One-shot dùng cổng NOT • Trạng thái ổn định: VOUT = VOL • Khi có kích thích vào: VC = VOL, VOUT = VOH • Sau đó: VC = A + B×e-t/RC Với A = VCC, B = VOL - VCC • Kết thúc ở tx, với VCC + (VOL - VCC)×e-tx/RC = VT+ Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 3. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ Tạo xung nhờ hiệu ứng trễ Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 4. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ MẠCH ĐA HÀI CƠ BẢN DÙNG NAND TTL Cổng I nhanh chóng ngắt, cổng II thông bảo hoà. C2 nạp điện, C1 phóng cho đến khi Vi1 bằng VTlàm xuất hiện quá trình phản hồi dương đưa mạch về trạng thái ổn định ban đầu. Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 5. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI VÒNG RC R và C điều chỉnh tần số của mạch Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 6. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI THẠCH ANH Tần số của mạch phụ thuộc vào thạch anh. Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 7. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI CMOS Mạch đa hài dùng NOR CMOS có chu kỳ T ≈ 1,4 RC Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 8. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ Vi mạch logic tạo xung 74xx123 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 9. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ Vi mạch TIMER 555 • Mạch định thời chính xác: – Thời gian xung, tần số xung được điều chỉnh bằng điện trở/tụ điện ở mạch ngoài. • Cung cấp từ nguồn DC 5V÷15V, khi nguồn cung cấp là 5V thì mức điện áp ra tương thích TTL • Mạch có dòng điện cỡ 200mA Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 10. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ One-shot dùng 555 • Điện áp chân 2 được duy trì ở mức V2>VCC/3 • Mạch ổn định ở trạng thái có VOUT = 0V • Khi có kích thích làm cho V2
 11. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ One-shot dùng 555 VC = VCC(1 – e-t/RC) Tại tx: VCC(1 – e-tx/RC) = VCC×2/3 e-tx/RC = 1/3 → tx = RC×ln3 = 1,1×RC Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 12. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ Mạch tự dao động dùng 555 • Trạng thái VOUT=0V, tụ C được nạp với hằng số thời gian Tn=(RA+RB)C, đến mức VC=VCC×2/3 • Mạch chuyển sang trạng thái VOUT=VCC, tụ C phóng với hằng số thời gian Tp=RBC, đến mức VC=VCC×1/3 thì trở về trạng thái trước A B • Baì giang Kỹ Thuâṭ Số ̉
 13. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ • VOUT = VCC: VC = A + B×e-t/Tn = VCC – e-t/Tn×VCC×2/3 Với A = VC(∞) = VCC, B = VCC/3 – VCC = – VCC×2/3 CC CC -t /T CC 1 n A B 1 n V ×2/3 = V - e ×V ×2/3 → t = T ×ln2 ≈ 0,695×(R +R )C • VOUT = 0V: VC = A + B×e-t/Tp =e-t/Tp×VCC×2/3 Với A = VC(∞) = 0V, B = VCC×2/3 CC -t /T CC 2 p B Bai giang Kỹ Thuât Số 2 p ̀ ̉ ̣
 14. CHƯƠNG 6: MẠCH TẠO XUNG Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ Tổng hợp tần số Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản