KỶ THUẬT GHÉP XƯƠNG RỒNG CACTACEAE

Chia sẻ: kata_1

Để chuẩn bị cho việc tháp ghép, ta tiến hành tuần tự các bước sau: -1/Chuẩn bị góc ghép là giai đoạn cắt ươm, nuôi góc ghép. Giai đoạn nầy mất thời gian từ 4060 ngày -2/giai đoạn ươm nuôi sau khi ghép (10-15 ngày) -3/giai đoạn hoàn thành việc tháp ghép và đem ra môi trường nuôi trồng ( 15 ngày sau tháp ghép) -4/giai đoạn trưởng thành (Từ 6 tháng-1 năm)ở cuối giai đoạn nầy ta có thể hạ cây xương rồng tháp ghép xuống trồng thẳng để đạt độ thẩm mỷ hoặc ta phải ghép đổi sang chân...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản