Kỹ thuật hàn - Các linh kiện điện tử

Chia sẻ: 123859674

Tài liệu “Kỹ thuật hàn các linh kiện điện tử” được biên soạn với mục đích cung cấp những kiến thức khoa học công nghệ cho công nhân trẻ, những người mong muốn được học tập và nghiên cứu để tiếp tục sự phát triển nền công nghiệp Việt Nam. Mới các bạn cùng tham khảo

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kỹ thuật hàn - Các linh kiện điện tử

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản