KỶ THUẬT LÀM NHÀ VỆ SINH TỰ HOẠI

Chia sẻ: Hoang Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

0
1.785
lượt xem
170
download

KỶ THUẬT LÀM NHÀ VỆ SINH TỰ HOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: KỶ THUẬT LÀM NHÀ VỆ SINH TỰ HOẠI

  1. KỶ THUẬT LÀM NHÀ  VỆ SINH TỰ HOẠI §Ó kh«ng mÊt c«ng ®äc t«i  viÕt ng¾n gän NÕu b¹n ¸p dông h∙y th­ëng cho  b»ng c¸ch:  t«i 1 ®iÓm 
  2. Miễn  góp  ý,  có  chăng  thì  bạn  nên  ôn  Mi lại  kiến  thức  vật  lý,  để  suy  luận  xem  có đúng kỷ thuật không, tôi không tiện  phân  tích  nhiều  ở  đây.  Mà  đây  là  Kỷ  thật tôi  đã học  được  ở một chuyên gia  nước ngoài (EngLish) tuyệt  đối không  hề có mùi hôi, thối, nước thải ra trong.  (Tôi  đã  lắp  cho  nhiều  nhà  dùng  đã  5­7  năm  nay rồi)
  3. Cách làm Tuỳ thuộc số lượng người nhiều hay ít để làm bệ phốt  có thể tích to nhỏ v.v. Ví dụ: 4 người thì bệ khoảng 1,5 ­2M2  trở lên. Chiều  cao khoảng 1m (làm đúng tỷ lệ tôi vẽ) Bệ phốt ngăn ra 3 ô là tối thiểu(ô 1 lớn hơn), càng  nhiều  ô  (ngăn)và  thể  tích  càng  lớn  thì  càng  tốt  (xây  hoặc  dùng  thùng  nhựa  cỡ  lớn)  Nguyên  tắc  hoạt  động cử nó là: Phân tươi + hơi nằm trên, chuyển  nước dưới đáy sang bể kế tiếp (cứ thế đến hết).  ­  Lắp  ống  thông  hơi  với  các  ngăn(  không  lắp  thông  ra  ngoài  để  nó  tạo  áp  suất  tự  phân  huỷ  phân) (khi dội nước vào nó tự đẩy ra ở cửa ra).
  4. Cách làm (4 ngăn) Xã nước vào đây  chên lệc áp nó đây  nước ra Cửa này đÆt cao  Lỗ thông hơn các thùng (không  nhất, sao cho  cho hơi ra ngoài) để nó ở trong  mÐp dưới cửa  gây áp suất phân huỷ phân. này n»m trªn  mÐp trªn của  Bệ  1,2 3, 1­2cm Mặt nước phân trên  èng nµy nhá h¬n  èng 1, 2, 3  còng ®­îc  Ngập  20 cm  so mặt  nước 3 cửa thoát ống dẫn này bằng nhau Phân tươi                  Cách mặt nước phía trên 15 ­20cm  Cách  dáy 20  cm  1 2 3
  5. Cách làm trên Bệ phốt xây, ông dẫn bằng nhựa   phi 100. hoặc ông sành v.v.. Bạn làm phải quan sát kỹ tỷ lệ tôi vẽ (chiều cao   1m). Làm 3 ngăn bỏ ô 2 hoặc ô 3 là được. Lưu ý: các ống dẫn  ở ngăn 1, 2, 3, 4 đều cách   đáy 15­20cm, bạn đừng sợ bị đầy, nó chỉ đầu khi  ta để rơi đất, cát, đá rỏi, hay những vật không thể  phân huỷ (còn lại nó phân huỷ ra nước hết).  Không nên cho nước tắm, rửa vào chung bệ phốt  là tốt nhất (nhất là nước xà phòng) không nên cho  vào .v.v.(chức năng nào công dụng nấy). Trần Minh Khôi CĐSP Nghệ An.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản