KỶ THUẬT LÀM NHÀ VỆ SINH TỰ HOẠI

Chia sẻ: hoangtam2602

Tài liệu tham khảo kỷ thuật làm nhà vệ sinh tự hoại

Nội dung Text: KỶ THUẬT LÀM NHÀ VỆ SINH TỰ HOẠI

KỶ THUẬT LÀM NHÀ 
VỆ SINH TỰ HOẠI
§Ó kh«ng mÊt c«ng ®äc t«i 
viÕt ng¾n gän

NÕu b¹n ¸p dông h∙y th­ëng cho 

b»ng c¸ch: 
t«i 1 ®iÓm 
Miễn  góp  ý,  có  chăng  thì  bạn  nên  ôn 
Mi
lại  kiến  thức  vật  lý,  để  suy  luận  xem 
có đúng kỷ thuật không, tôi không tiện 
phân  tích  nhiều  ở  đây.  Mà  đây  là  Kỷ 
thật tôi  đã học  được  ở một chuyên gia 
nước ngoài (EngLish) tuyệt  đối không 
hề có mùi hôi, thối, nước thải ra trong. 
(Tôi  đã  lắp  cho  nhiều  nhà  dùng  đã  5­7  năm 
nay rồi)
Cách làm
Tuỳ thuộc số lượng người nhiều hay ít để làm bệ phốt 
có thể tích to nhỏ v.v.
Ví dụ: 4 người thì bệ khoảng 1,5 ­2M2  trở lên. Chiều 
cao khoảng 1m (làm đúng tỷ lệ tôi vẽ)

Bệ phốt ngăn ra 3 ô là tối thiểu(ô 1 lớn hơn), càng 
nhiều  ô  (ngăn)và  thể  tích  càng  lớn  thì  càng  tốt 
(xây  hoặc  dùng  thùng  nhựa  cỡ  lớn)  Nguyên  tắc 
hoạt  động cử nó là: Phân tươi + hơi nằm trên, chuyển 
nước dưới đáy sang bể kế tiếp (cứ thế đến hết). 
­  Lắp  ống  thông  hơi  với  các  ngăn(  không  lắp 
thông  ra  ngoài  để  nó  tạo  áp  suất  tự  phân  huỷ 
phân) (khi dội nước vào nó tự đẩy ra ở cửa ra).
Cách làm (4 ngăn)
Xã nước vào đây 
chên lệc áp nó đây 
nước ra Cửa này đÆt cao 
Lỗ thông hơn các thùng (không  nhất, sao cho 
cho hơi ra ngoài) để nó ở trong  mÐp dưới cửa 
gây áp suất phân huỷ phân. này n»m trªn 
mÐp trªn của 

Bệ  1,2 3, 1­2cm
Mặt nước phân trên  èng nµy nhá h¬n 
èng 1, 2, 3 
còng ®­îc 
Ngập 
20 cm 
so mặt 
nước
3 cửa thoát ống dẫn này bằng nhau
Phân tươi                  Cách mặt nước phía trên 15 ­20cm 
Cách 
dáy 20 
cm  1 2 3
Cách làm trên Bệ phốt xây, ông dẫn bằng nhựa 

phi 100. hoặc ông sành v.v..
Bạn làm phải quan sát kỹ tỷ lệ tôi vẽ (chiều cao 

1m). Làm 3 ngăn bỏ ô 2 hoặc ô 3 là được.
Lưu ý: các ống dẫn  ở ngăn 1, 2, 3, 4 đều cách 

đáy 15­20cm, bạn đừng sợ bị đầy, nó chỉ đầu khi 
ta để rơi đất, cát, đá rỏi, hay những vật không thể 
phân huỷ (còn lại nó phân huỷ ra nước hết). 
Không nên cho nước tắm, rửa vào chung bệ phốt 
là tốt nhất (nhất là nước xà phòng) không nên cho 
vào .v.v.(chức năng nào công dụng nấy).
Trần Minh Khôi CĐSP Nghệ An. 

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản