Kỹ thuật lia máy

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
267
lượt xem
136
download

Kỹ thuật lia máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật này thường được áp dụng đối với các chủ thể đang chuyển động nhanh trên đường phố, cánh đồng… Người chụp sẽ phải lia máy theo chiều chuyển động của nhân vật với tốc độ gần như tương đương để nắm được chủ thể một cách rõ nét.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật lia máy

  1. K thu t lia máy Chú chó ch y r t nhanh trên cánh ng ư c ch p b ng k thu t panning. Ngu n: Digital-photography-school. Ch th chuy n ng c a t m hình hi n rõ lên trên h u c nh ư c làm m chính là k t qu c a k thu t lia máy mà gi i nhi p nh quen g i là “panning”. K thu t này thư ng ư c áp d ng i v i các ch th ang chuy n ng nhanh trên ư ng ph , cánh ng… Ngư i ch p s ph i lia máy theo chi u chuy n ng c a nhân v t v i t c g n như tương ương n m ư c ch th m t cách rõ nét.
  2. Không quá khó các phó nháy làm nên nh ng kho nh kh c n tư ng b ng k thu t panning nhưng h ph i t p luy n khá chăm ch . 1. Ch n t c óng màn tr p th p hơn m t chút so v i bình thư ng Có th b t uv it c 1/30 giây và th tay ngh v i nh ng ch th chuy n ng ch m trư c. Tùy vào i u ki n ánh sáng và t c c a ch th , b n s thay it c màn tr p gi a 1/60 và 1/8 giây. T c óng màn tr p càng ch m thì b n càng d làm rung máy và khi n chuy n ng trong b c nh b nhòe. 2. Tìm v trí thích h p Hãy ch n m t v trí mà góc nhìn c a b n không b vư ng b i ngư i hay v t ch y qua i tư ng. Cũng chú ý ch n h u c nh k . M c dù h u c nh s b m nhưng màu s c và các thành ph n trong ó cũng s nh hư ng n không khí c a b c nh. H u c nh ng màu và ơn gi n càng t t. 3. N m b t i tư ng Khi ch th ang chuy n ng, hãy b m máy và lia máy theo m t cách êm ái. N u chưa th o, b n có th dùng chân ba ch c c bi t h tr . Lo i này có m t cơ ch xoay c b n lia máy mà không b rung.
  3. Chuy n ng song song v i nhân v t này t v a hè s mang l i b c nh n tư ng hơn là ch p ngay l p t c. 4. Chuy n ng song song v i ch th T t nh t là nên t p luy n v i k thu t này. có k t qu t t nh t, hãy chuy n ng theo hư ng song song v i chi u chuy n ng c a i tư ng b t ư c trúng nét. 5. L y nét N u không, có th dùng máy nh l y nét t ng. Ch c n n nút ch p n a ch ng, máy nh s t ng l y nét và tùy thu c vào t c , b n s “b n” trúng hay không. N u máy nh không nhanh l y nét t ng, b n s l y nét trư c cho camera vào i m mà b n s h c a tr p. Khi h c a tr p (nh nhàng ch ng rung máy), hãy ti p t c quét máy theo chi u chuy n ng c a ch th , ngay c khi b n nghe máy báo hi u ã
  4. ch p xong. Vi c này s làm cho vi c làm nhòe h u c nh di n ra r t mư t t u n cu i, không b h ng. M t i u c n lưu ý là b n c n ph i kiên nh n khi th c hành panning. Hãy tìm n các s ki n như ua xe ho c ti p c n ư ng cao t c. ó, ư ng s v ng và có xe i v i t c cao, mang n i u ki n thu n l i cho các tay máy m i b t u.
  5. Th gi i nh thay i khi l n sâu G ub cc c vùng Alaska Sau khi trang b các thi t b c n thi t khám phá th gi i nh dư i làn nư c, b n nên làm quen v i m t s khác bi t c a th gi i này trư c khi ti p t c l n sâu hơn v i chi c máy nh trong tay. cân b ng tr ng Khi l n sâu, ánh sáng s b khuy ch tán nên d i quang ph s th m hơn. Càng l n sâu, hi u ng c a hi n tư ng khuy ch tán càng cao làm cho màu s c b thay i nhi u hơn.
  6. Do v y, khi ch p nh dư i nư c, b n nh hi u ch nh l i thi t l p cân b ng tr ng c a máy có ư c màu s c t nhiên cho b c nh. nh i u ki n thư ng nh ch p dư i nư c Hi n tư ng “b t tuy t” do thi u sáng Hi n tư ng “b t tuy t” xu t hi n khi ngư i ch p nh s d ng èn flash g n trong c a máy nh trong i u ki n ch p dư i m t nư c. Do èn flash tích h p trên máy nh ư c thi t l p ch p các ch th kho ng cách chu n ch p chân dung cho nên khi l n sâu, ánh sáng này s không th phát huy t t trong môi trư ng m i. V i èn flash g n trong V i èn flash ngoài kh c ph c hi n tư ng này, b n nên s d ng èn flash r i r i sáng cho ch th .
  7. Ch th trông “g n hơn” N u ch p các ch th t cùng m t kho ng cách trong 2 i u ki n trên m t t và dư i m t nư c, v i cùng phóng i (zoom) thì b c nh ch p dư i nư c s có ch th trông c n hơn. Nguyên nhân là do góc ch p ã b tác ng c a hi n tư ng khúc x nên kho ng cách b thu g n l i trên góc ng m. nh i u ki n thư ng nh ch p dư i nư c Vì th , khi ch p nh dư i nư c, b n nên lưu ý và tính n hi n tư ng “g n hơn” c a ch th .
Đồng bộ tài khoản