Kỹ thuật nuôi cá mè trắng, mè hoa.

Chia sẻ: augi20

Cá mè trắng mè hoa đã được chọn ở nước ta đã từ nhiều năm nay. Hai loài cá này đều ăn sinh vật phù du, trong đó cá mè trắng chủ yếu ăn thực vật phù du và cá mè hoa chủ yếu ăn động vật phù du. Như cỏ mắc xích thức ăn ngắn trong chuỗi thức ăn tự nhiên của cả, sinh vật phù du lại được phát triển phong phú..

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi cá mè trắng, mè hoa.

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản