Kỹ thuật phục hồi và chỉnh sửa ảnh bằng photoshop tập 1 part 11

Chia sẻ: daukho51

10. Hiệu úng bộ lọc - Giới thiệu các nhóm bộ lọc - ứng dụng của bộ lọc để tạo các hiệu ứng hình ảnh 11. Xuất ảnh sang định dang khác và in ấn - Xuất ảnh theo các định dạng khác nhau - In ấn hình ảnh - Tự động hóa các tác vụ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kỹ thuật phục hồi và chỉnh sửa ảnh bằng photoshop tập 1 part 11

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản