Kỹ thuật soạn thảo công văn

Chia sẻ: ntgioi1204

Trong nội dung công văn thường có 3 phần là: - Viện dẫn vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết luận vấn đề

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản