Kỹ thuật sửa chữa ô tô - Sửa chữa cơ cấu khuỷu trục thanh truyền

Chia sẻ: vietduc9009

Củng cố lại kiến thức về nhiệm vụ, cấu tạo của nhóm biên, piston, xec măng. Làm được các công việc tháo lắp piston - thanh tuyền xác măng đúng trình tự, đảm bảo các YCKT. Tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản