Kỹ thuật thiết kế hòn non bộ

Chia sẻ: kuraj89

Vẽ phác thảo. Muốn làm một hòn non bộ, trước hết ta cũng nên cẩn thận lấy giấy,

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản