Kỹ thuật tiêm trong da

Chia sẻ: mymy310890

1) Định nghĩa: là tiêm một lượng thuốc rất nhỏ (1/10ml) vào lớp thượng bì. Thuốc được hấp  thu rất chậm Tiêm trong da 2) Chỉ định: _ Tiêm vaccin BCG phòng lao cho trẻ s

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản