Kỹ thuật ( Tiết 7) - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (T2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
297
lượt xem
6
download

Kỹ thuật ( Tiết 7) - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (T2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS biết cách khâu ghép 2 mảnh vải bằng mũi khâu thường - Khâu ghép được 2 mép vải bằng mũi khâu thường - Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống. - Mẫu khâu thường bằng cách ghép 2 mảnh vải có kích thước lớn và một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải ( áo, quần, vỏ gối ). - Vật liệu và dụng cụ cần thết. Hai mảnh vải trắng giống nhau, mổi mảnh vải có kích thước 20 cm x 30 cm. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật ( Tiết 7) - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (T2)

  1. K thu t ( Ti t 7) KHÂU GHÉP HAI MÉP V I B NG MŨI KHÂU THƯ NG (T2) I/ M c tiêu : - HS bi t cách khâu ghép 2 m nh v i b ng mũi khâu thư ng - Khâu ghép ư c 2 mép v i b ng mũi khâu thư ng - Có ý th c rèn luy n kĩ năng khâu thư ng áp d ng vào cu c s ng. II/ dùng d y - h c : - M u khâu thư ng b ng cách ghép 2 m nh v i có kích thư c l n và m t s s n ph m có ư ng khâu ghép hai mép v i ( áo, qu n, v g i ). - V t li u và d ng c c n th t. Hai m nh v i tr ng gi ng nhau, m i m nh v i có kích thư c 20 cm x 30 cm. - Len, ch khâu - Kim khâu len, kim khâu ch , thư c k , ph n màu 1
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Ki m tra bài cũ - Yêu c u HS tr l i - HS tr l i 1. Em hãy nêu m t s s n ph m có ư ng khâu ghép hai m nh v i l i ? 2. Em hãy nêu cách v ch ư ng d u khâu ghép hai mép v i ? B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : Hôm nay chúng ta h c ti p 2 bài khâu thư ng. 2/ Bài d y : * Ho t ng 3 : HS th c hành khâu 2 mép v i b ng mũi khâu thư ng. - Yêu c u HS nh c l i quy trình ghi nh 2
  3. - GV nêu các bư c khâu ghép hai mép v i b ng mũi khâu thư ng. Bư c 1 : V ch ư ng d u khâu Bư c 2 : Khâu lư c Bư pc 3 : Khâu ghép 2 mép v i b ng mũi khâu thư ng. - GV ki m tra s chu n b c a HS và yêu c u th c hành. - GV quan sát, u n n n nh ng thao tác chưa úng, ho c ch d n nh ng i m HS còn lúng túng. * Ho t ng 4 : ánh giá k t qu h c t p c a HS - Yêu c u HS trưng bày ph m th c hành. - GV nêu các tiêu chu n ánh giá s n ph m. + Khâu ghép ư c 2 m nh v i 3
  4. tương i th ng. + Các mũi khâu tương i b ng nhau và cách u nhau. - HS trưng bày s n ph m th c + Hoàn thành s n ph m úng hành. th i gian quy nh - GV nh n xét, ánh giá k t qu h c t p c a HS - HS t ánh giá các s n ph m trưng bày theo tiêu chu n trên. 3/ C ng c - d n dò : - Nh n xét tinh th n thái h c t p c a HS * Bài sau : Chu n b v t li u d ng cun như SGK 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản