Kỹ thuật trồng cải ngọt, cải xanh

Chia sẻ: womanhood911_05

Giống: Mùa khô có thể sử dụng một số giống nhập của Tung Quốc và Thái Lan, mùa mưa giống TG1. Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng thuốc Rovral, Aliette hoặc Benlate C (5g cho 100 hạt giống).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản