Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Cây Đậu Phụng

Chia sẻ: angelalonevnn

Ngày nay nước ta vẫn là một nước có truyền thống nông nghiệp. Hiện nay cây đậu phụng là một cây thực phẩm vừa dễ trồng lại vừa có hiệu quả kinh tế cao.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Cây Đậu Phụng

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Trường Cao Đẳng Đức Trí


Đề tài :   
Kỹ Thuật Trồng Chăm Sóc Cây Đậu 
Phụng
     
      GVHD                        : Hà Cẩm Thu 
     Sinh viên thực hiện  : Nguyễn Thị Thuý Cơ
     Lớp                            : 06SH/TC
       
 Nội Dung Báo Cáo

Đặt vấn đề.
1.

Đối tượng và 
2.
phương pháp thực 
hiện.
Kết quả và biện 
3.

luận.
Kết luận và đề nghị.
4.

Tài liệu tham khảo.
5.
ĐẶT VẤN ĐỀ 
    Ngày nay nước ta vẫn là một nước có truyền 
thống nông nghiệp.
      Hiện  nay  cây  đậu  phụng  là  một  cây  thực 
phẩm vừa dễ trồng lại vừa có hiệu quả kinh tế 
cao. 
   Xuất phát từ mục đích đó, được sự cho phép 
của  trường  Cao  Đẳng  Đức  Trí,  khoa  Công 
Nghệ Sinh Học ­ Môi Trường cùng với cô giáo 
hướng dẫn tôi  đã tiến hành thực hành chuyên 
đề  nghề  nghiệp  với  đề  tài:  “Kỹ  thuật  trồng 
chăm sóc cây  đậu phụng (lạc)”. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
THỰC HIỆN
Đối tượng nghiên cứu. 
   Cây đậu phụng(Arachi hy pogaea) thuộc giống 
LDH0I   được trồng trên  địa bàn thôn Hưng Nhơn 
Bắc Thị trấn An Lão – huyện An Lão – tỉnh Bình 
Định. 
Phương pháp nghiên cứu. 
   Điều tra thực tế.
      Tổng  hợp  các  số  liệu  thông  qua  báo  các 
phương hướng, kết quả sản xuất, tình hình thực 
tiễn được lưu trữ ở phòng Khuyến Nông.
Địa điểm nghiên cứu.
   Tiến hành thực tập nghiên cứu tại địa bàn thôn 
Hưng  Nhơn  Bắc  ­  thị  trấn  An  Lão  ­    tỉnh  Bình 
Định.
Thời gian nghiên cứu.
   Từ ngày 07/04/2008 đến 26/05/2008.
 
KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN

Quy trình canh tác cây đậu phụng
Chọn lựa bộ giống
Bảo quản

Xác định mùa vụ
Thu hoạch
Chuẩn bị đất và cải tạo
Phòng trừ sâu bệnh hại
Chuẩn bị giống

Chăm sóc và bón phân
Gieo hạt
Mô hình canh tác đậu phụng tại 
địa bàn 
Mô hình giống đậu LDH01S
MÔ HÌNH HẠT GIỐNG
Mô hình chăm sóc và bón phân 
 
MÔ HÌNH BỆNH RỈ SẮT 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ  NGHỊ

Kết luận:
   + Tiến bộ kỹ thuật về giống là tiềm năng quan 
trọng  để phát triển  đậu. Những giống lạc mới 
được  chọn  tạo  có  tiềm  năng,  năng  suất  cao, 
tiếp  nhận  và  nhân  nhanh  như  L20,  LVT, 
BG78, L05, L08, L14, L15, MD7, LDH1… Có 
nhiều  giống  có  tiềm  năng,  năng  suất  cao  và 
đặc biệt là có khả năng chống chịu sâu bệnh 
rất  tốt,  chất  lượng  cao,  cho  hạt  có  vỏ  mỏng, 
hạt to đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. 
   + Về kỹ thuật thâm canh chúng ta đã có 
những kỹ thuật đạt kết quả tốt như nhiễm 
chế phẩm Nitrazin, bón phân NPK cân đối, 
kỹ thuật bón vôi cho lạc, kỹ thuật tưới nước 
cho lạc, mật độ gieo trồng thích hợp
Đề Nghị
        Từ  những  kết  luận  trên  tôi  đề  nghị  Bộ 
Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn đặc 
biệt  là  các  nhà  nghiên  cứu  hãy  duy  trì 
những  mặc  tốt  của  giống,  cần  phải  nâng 
cao và chủ  động giống,  đồng thời cũng hạ 
giá  thành  để  giúp  bà  con  nông  dân  có 
điều kiện sản xuất. Mở rộng thêm diện tích 
gieo trồng, chuyển một phần đất dạng hoa 
màu,  lương  thực  và  đất  lúa  vụ  xuân  có 
thành  phần  cơ  giới  nhẹ  nhưng  không  chủ 
động tưới tiêu nước sang trồng đậu phụng.
Tài liệu tham khảo
  1. Nguyễn Danh Đông, cây lac, NXB Nông 
Ngiệp Hà Nội 1984
  2. TSKH Trần Đình Long, nên trồng cây gì và 
nuôi con gì, NXB Nông Nghiệp 
  3. Kỹ sư Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn 
Văn Tố, kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm nước 
tưới, NXB lao động
  4. Sâu bệnh haị cây lạc và biện pháp phòng trừ, 
sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn bình 
định, chi cục bảo vệ thực vật 
  5. Sổ tây trồng lạc, trung tâm Khuyến Nông Bình 
Định 
LỜI CẢM ƠN 
Để hoàn thành chuyên đề thực thực hành nghề 
nghiệp này Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy 
cô giáo trường CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ. Đặc biệt là 
các thầy cô giáo trong khoa Công Nghệ Sinh 
Học và Môi Trường đã tận tình giúp đở tôi trong 
suốt thời gian học tập ở trường 
Trong quá trình báo cáo chắc chắn không tránh 
những sai sót, rất mong quý thầy cô và các bạn 
góp ý bổ sung
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản