Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây câ quýt, nhãn, hồng

Chia sẻ: augi20

Điều kiện khí hậu và đất đai nước ta phù hợp cho việc phát triển cây ăn quả. Từ lâu đã hình thành những vùng cây đặc sản có giá trị kinh tế như đào Sa Pa, mơ Hương Tích, mận Bắc Hà-Mộc Châu, vải Lục Ngạn, nhãn Lồng Hưng Yên, xoài Yên Châu, cam Hà Giang, Hòa Bình... Cây ăn quả chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp nên diện tích trồng cây ăn quả ngày càng được phát triển

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây câ quýt, nhãn, hồng

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản