Kỹ thuật trồng tiêu

Chia sẻ: womanhood911_05

Thời vụ trồng. Thay đổi theo các vùng khác nhau - Miền trung ( Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trồng vào tháng 8-9 khi hết gió Lào, thu hoạch tháng 2-3 - Tây Nguyên trồng vào tháng 5-7, thu hoạch tháng 12-1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản