Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây họ cam quýt

Chia sẻ: womanhood911_04

Cam quýt là cây thổ sản của vùng Đông Nam Á. Nhìn chung cam, quýt chịu lạnh kém, dưới 130C cây ngừng sinh trưởng, trên 300C cây quang hợp giảm. Cam quýt ưa ánh sáng nhẹ, cao quá sẽ làm giảm quang hợp và quả dễ bị cháy nắng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản