Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn cây có múi

Chia sẻ: nkt_bibo41

I. Làm đất Nếu đất trồng lại cam thì phải luân canh cây họ đậu ít nhất là 2 năm để cải tạo đất, đồng thời hạn chế các loại sâu bệnh còn tàn dư trong đất ở chu kỳ trước. Trước khi trồng 2 tháng, đất phải được khai hoang, dọn sạch cỏ dại, cày bừa kỹ, đào hố, bón phân lót. II. Thiết kế vườn cây Theo các nguyên tắc sau: -Đảm bảo tưới tiêu thuận lợi, chống xói mòn, bảo vệ đất, ưu tiên dành đất tốt để trồng trọt. -Đất có độ dốc nhỏ hơn 30,...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản