Làm Webmaster part 11

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
55
lượt xem
8
download

Làm Webmaster part 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 Giới thiệu Invision Power Board (IPB) là một giải pháp dùng để xây dựng cộng đồng trên internet (forum). IPB được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu chủ yếu là MySQL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm Webmaster part 11

  1. 1 Giới thiệu Invision Power Board (IPB) là một giải pháp dùng để xây dựng cộng đồng trên internet (forum). IPB được viết bằng PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu chủ yếu là MySQL. Thông tin về IPB Hãng phát triển: Invision Power Services Website: http://invisionpower.com/ Cộng đồng dùng IPB: http://www.ipsbeyond.com Lưu ý: IPB là một sản phẩm thương mại, nếu bạn cần tìm một sản phẩm miễn phí, chúng tôi khuyên bạn nên dùng phpBB. 2 Các yêu cầu trước khi cài đặt 2.1 Yêu cầu server Bạn phải có một webserver đã cài sẵn PHP 4.3.0 (hoặc cao hơn) và MySQL 3.23 (hoặc cao hơn). IPB hoạt động tốt nhất với Apache server. Tuy nhiên bạn có thể chạy trên IIS. Thông tin về cài đặt webserver xin tham khảo tại: http://www.thegioiphp.com/news_cats.php?cat_id=22 2.2 Các yêu cầu khác Bạn phải có một tài khỏan trong MySQl với các quyền CREATE, DROP và ALTER. Ít nhất 5MB cho lưu trữ file và 5MB cho cơ sở dữ liệu 3 Cài đặt 3.1 Bước 1: Tải file lên server Tạo một thư mục trên server của bạn dùng để chứ file chương trình. Vd, nếu bạn muốn truy cập vào forum thông qua địa chỉ ‘http://www.domain.com/forums/’, hãy tạo một thư mục con tên là ‘forum’ trong thư mục ‘public_html’ hoặc ‘www’ của webserver. Giải nén file chương trình. Sử dụng một trình FTP client để chép toàn bộ file có trong thư mục ‘upload’ của gói file vừa giải nén nên thư mục forum của server mà bạn vừa tạo ở trên. Chuyển quyền ‘write’ cho các thư mục ‘skin_cache’, ‘uploads’ và file ‘config_global.php’ (0775 hoặc 0777 nếu server của bạn dùng hệ điều hành Linux; Writeable cho IIS_User nếu là Windows). Những công việc vất vả đã qua, bây giờ chúng ta chuyển sang bước tiếp theo.
  2. 3.2 Bước 2: Sử dụng trình cài đặt Bật trình duyệt và chạy trình cài đặt bằng cách gõ URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Vd, nếu bạn tạo thư mục có cấu trúc như bước 1, hãy gõ vào http://www.domain.com/forums/install/index.php, thay ‘domain.com’ bằng địa chỉa website của bạn. Màn hình đầu tiên: Một giới thiệu ngắn và IPB và kết quả kiểm tra quyền ở một số file, thư mục. Nếu quá trình kiểm tra thành công, nhấn vào nút ‘Proceed’ để tiếp tục. Màn hình thứ 2: Yêu cầu bạn khai báo các thông số kết nối cơ sở dữ liệu và thông tin tài khỏan đăng nhập dành cho người quản trị (Admin)
  3. Nhập các thông số cần thiết rồi tiếp tục nhấn nút ‘Proceed’. Ở các màn hình tiếp theo, bạn hãy cứ ngồi chờ cho chương trình tự làm. Quá trình cài đặt sẽ tự hoàn tất sau vài bước nữa. Nhấn vào dòng link ở màn cuối cùng của trình cài đặt để vào forum. Khi trang forum hiện ra, hãy nhập vào thông tin mà bạn đã chọn làm tài khỏan Admin để vào forum. Tại đây, bạn có thể nhấn vào link ‘Admin CP’ để chuyển đến trang dành cho nhà quản trị. 3.3 Bước 3: Sau khi cài đặt Để bảo đảm an toàn, hãy xóa file ‘install/index.php’ để không ai có thể cài lại forum được nữa. Trình quản trị được thiết kế rất thân thiện, tại đây bạn có tòan quyền để thiết lập cấu hình cho forum của mình như tạo room mới, quản lý tài khỏan, giao diện… Làm 1 4rum IBF-too easy Nói trước là cái này dành cho người ko bít gì về làm 4rum hít,các bác nào tài giỏi đừng vào nói này nói nọ +Bước 1: register 1 4rum Bạn có thể lên cái host free register 1 4rum IBF http://www.bbfree.com http:///www.invisionfree.com
  4. www.forumhoster.com +Bước 2:chọn skin Bạn vào đây chọn skin cho 4rum của mình http://skins.invisionize.com/ Đăng nhập= nick: TNam ,pass: ttmh (trong đây cũng có rất nhìu avatar,icon,pip ...ect ) chọn skin và download về máy mình Vào Acp( Admin control panel) upload skin lên Sau khi uploads lên forum của bạn sẽ tự động import nếu thành công nó sẽ báo là skin was uploads complete nếu không thành công bạn cố gắng up lại Tiếp theo vào import skin files sau đó vào Skins & Templaties ---->Manage Skin set ---->Create New Skin Set Chọn skin vừa import và nhấn Create New Skin Vậy là xong +Bước 3:Bỏ banner quảng cáo - Vào ACP, Skins & Templates, Board Wrappers - Chọn Tên Skin, Edit - Trong phần content, thay Trích dẫn: Thành Trích dẫn: Tìm đoạn code sau Trích dẫn: Thay đoạn code đó bằng code này Trích dẫn:
  5. +Bước 4:chèn bộ gõ cho 4rum Vào acp--> skin & template --> board wrapper --> edit ( chọn cái skin mà bạn muốn edit nếu bạn dùng nhiều skin)--> thêm vào sau và d0oạn code sau Trích dẫn: đoạn trong src là nguồn của bộ gõ,bạn có thay nó = các nguồn khác nếu có +Bước 5:Việt hóa trang Index Bạn có thể việt hóa từng phần = cách Languages/Manage Languages/English (Default Language)=>edit Bạn sẽ thấy dòng Please select a language file to edit==>Edit this language file nó sẽ xuất hiện bảng sau Block Name/ Content ==>Việt hóa bên content Còn đây là code Việt hóa toàn bộ trang Index Vào : HTML template > manager HTML > Boad Index Section > Boad Index page top Thay toàn bộ đoạn mã trong đó bằng đoạn mã dưới đây: Trích dẫn: Chào bạn trở lại , lần truy cập trước của bạn là Vào HTML template > manager HTML > Boad Index Section > Start Category Table Thay toàn bộ bằng đoạn mã sau: Trích dẫn: · {$Data['name']} · Diễn đàn Chủ đề
  6. Trả lời Bài trả lời sau cùng Vào : HTML template > manager HTML > Boad Index Section > +-- Board Index Forum Row Code: Trích dẫn: {$info['img_new_post']} {$info['name']}{$info['description']} {$info['topics']} {$info['posts']} {$info['last_post']}Trong box: {$info['last_unread']}{$info['last_topic']}Bài trả lời cuối: {$info['last_poster']} +Bước 5:Thay logo cho 4rum Vào HTML Templates > Manager HTML > Global HTML elements > Board Header (logo, links, etc) ----> Edit Single Tìm đoạn mã sau : Trích dẫn: Thay bằng đoạn mã này : Trích dẫn:
  7. +Bước 6:Tạo 4rum và mod fast reply Vào Acp/new catelory để tạo 1 box lớn Acp/new 4rum để tạo 1 4rum con trong catelory (lưu ý là trong acp ko type được tiếng việt,bạn có thể type ở 4rum rồi paste wa ) sau khi creat 1 forrum mới bạn vào lại Setting--->Turn on the Quick Reply Box?---> chọn yes forum mới nào cũng làm như vậy nhé Sau đó vào Admin CP ->Skins & templates ->HTML Templates-->manage-->Topic View Section ->edit signer--->quick_reply_box_open Thay toàn bộ bằng đoạn mã sau Trích dẫn:
  8. } alert(message + " {ibf.lang.js_used} " + MessageLength + " {ibf.lang.js_characters}."); } function ValidateForm(isMsg) { MessageLength = document.REPLIER.Post.value.length; errors = ""; if (isMsg == 1) { if (document.REPLIER.msg_title.value.length < 2) { errors = "{ibf.lang.msg_no_title}"; } } if (MessageLength < 2) { errors = "{ibf.lang.js_no_message}"; } if (MessageMax !=0) { if (MessageLength > MessageMax) { errors = "{ibf.lang.js_max_length} " + MessageMax + " {ibf.lang.js_characters}. {ibf.lang.js_current } } if (errors != "" && Override == "") { alert(errors); return false; } else { document.REPLIER.submit.disabled = true; return true; } } // IBC Code stuff var text_enter_url = "{ibf.lang.jscode_text_enter_url}"; var text_enter_url_name = "{ibf.lang.jscode_text_enter_url_name}"; var text_enter_image = "{ibf.lang.jscode_text_enter_image}"; var text_enter_email = "{ibf.lang.jscode_text_enter_email}"; var text_enter_flash = "{ibf.lang.jscode_text_enter_flash}"; var text_code = "{ibf.lang.jscode_text_code}"; var text_quote = "{ibf.lang.jscode_text_quote}"; var error_no_url = "{ibf.lang.jscode_error_no_url}";
  9. var error_no_title = "{ibf.lang.jscode_error_no_title}"; var error_no_email = "{ibf.lang.jscode_error_no_email}"; var error_no_width = "{ibf.lang.jscode_error_no_width}"; var error_no_height = "{ibf.lang.jscode_error_no_height}"; var prompt_start = "{ibf.lang.js_text_to_format}"; var help_bold = "{ibf.lang.hb_bold}"; var help_italic = "{ibf.lang.hb_italic}"; var help_under = "{ibf.lang.hb_under}"; var help_font = "{ibf.lang.hb_font}"; var help_size = "{ibf.lang.hb_size}"; var help_color = "{ibf.lang.hb_color}"; var help_close = "{ibf.lang.hb_close}"; var help_url = "{ibf.lang.hb_url}"; var help_img = "{ibf.lang.hb_img}"; var help_email = "{ibf.lang.hb_email}"; var help_quote = "{ibf.lang.hb_quote}"; var help_list = "{ibf.lang.hb_list}"; var help_code = "{ibf.lang.hb_code}"; var help_click_close = "{ibf.lang.hb_click_close}"; var list_prompt = "{ibf.lang.js_tag_list}"; //--> input['st']}' /> &nbsp;{ibf.lang.qr_title}
Đồng bộ tài khoản