Làm Webmaster part 5

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
7
download

Làm Webmaster part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đăng ký một diễn đàn miễn phí 1 số dịch vụ nữa cho anh em lựa chọn (Cách đăng kí gần như giống nhau nên khỏi chỉ nhé )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm Webmaster part 5

  1. Đăng ký một diễn đàn miễn phí 1 số dịch vụ nữa cho anh em lựa chọn (Cách đăng kí gần như giống nhau nên khỏi chỉ nhé ) http://www.invisionplus.net/ http://www.forumer.com/ http://www.dk3.com/ (phpbb) Thanks - Baby Arthas@gamevn.com !!! http://www.bbfree.com http:///www.invisionfree.com www.forumhoster.com www.net.tf (c) TTMH@gamevn.com www.invisionfree.com Phần 1: Đăng ký ở websamba Websamba hiện đang là free host hot nhất dành cho dân nghiền ASP, HTML mà không có kinh phí hoặc điều kiện thuê host riêng... Khi đăng ký ở websamba bạn sẽ có 1 host : · Dung lượng 30 Mb · Tài khoản FTP · Không giới hạn brandwidth · Không cần cài đặt ! · Subdomain dạng www.websamba.com/tentaikhoan/ · Hỗ trợ ASP · Không thu phí hàng tháng Bạn chỉ phải chịu 1 banner khá nhỏ (dạng Ads) phía trên mỗi trang trong site của bạn. Theo tôi bạn không nên tìm cách xóa ads này, nếu không muốn bị del host Đăng ký ở websamba cũng khá dễ dàng 1. Bạn truy cập vào http://www1.websamba.com/ 2. Nhấn vào nút Sign Up ở bên trái màn hình để bắt đầu đăng ký
  2. Trong phần site name, bạn nhập tên trang web của mình.(từ 5 đến 20 ký tự, không có dấu cách). Chú ý: đây sẽ là tên truy cập của bạn vào cpanel của websamba, đồng thời cũng là tên ở subdomain của bạn. First Name và Last Name: Họ và Tên. E-mail: bạn nhập email của mình. Chú ý: địa chỉ email cần chính xác để bạn có thể nhận các thông tin về host của mình từ websamba. Retype Email: nhập lại email trên. State: Chọn bất kỳ Country: tốt nhất bạn nên để nguyên là United States. Target Audience: Bạn đánh dấu bất kì, ít nhất là đánh dấu 1 cái ! Cuối cùng, bạn nhấn vào Create Your Presence Now. Vậy là xong, bạn hãy chờ khoảng 1, 2 ngày sẽ nhận được thông tin về host của mình. Chúc bạn thành công Hiển thị số người online trên một trang web (bài của Baby Arthas@gamevn.com) Để hiển thị số người đang online trên một trang web, chúng ta chỉ cần sử dụng đối tượng Application và đối tượng Session để đếm số người. Biến "visitors" sẽ được sử dụng để
  3. khởi tạo và đếm. Khi một user vào thăm trang web, đối tượng session sẽ tăng lên một, khi user nào đó rời trang web, session sẽ giảm đi một. Biến "visitors" cùng với các sự kiện của đối tượng App và Session sẽ được đặt trong file global.asa. file global.asa Code: Sub Application_OnStart Application("visitors") = 0 End Sub Sub Session_OnStart Application.Lock Application("visitors") = Application("visitors") + 1 Application.Unlock End Sub Sub Session_OnEnd Application.Lock Application("visitors") = Application("visitors") - 1 Application.Unlock End Sub Để hiển thị số người hiện tại thăm trang web trong một file ASP: Code: Có đang online. _____________________________________________________________ Hiển thị số người online trên trang.
  4. Tôi có được một đoạn code, cũng hay lắm. Các bạn có thể sử dụng lớp này vào việc hiển thị người online khi duyệt site của mình. Trước tiên, cần tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu Trích dẫn: CREATE TABLE usersonline ( timestamp int(15) DEFAULT '0' NOT NULL, ip varchar(40) NOT NULL, file varchar(100) NOT NULL, INDEX (timestamp), INDEX ip(ip), INDEX file(file) ); Sau đấy các bạn tạo một file php để lưu trữ một lớp, lớp này sẽ được sử dụng để hiển thị số người online. file đó gọi là usersOnline.php Mã PHP:
  5. if($this->numberOfUsers == 1) { echo "$this->numberOfUsers User online"; } else { echo "$this->numberOfUsers Users online"; } } function refresh() { global $REMOTE_ADDR, $PHP_SELF; $currentTime = time(); $timeout = $currentTime - $this->timeoutSeconds; mysql_connect($this->host, $this->user, $this->password) or die('Error conecting to database'); mysql_db_query($this->database, "INSERT INTO usersonline VALUES ('$currentTime','$REMOTE_ADDR','$PHP_SELF')") or die('Error writing to database'); mysql_db_query($this->database, "DELETE FROM usersonline WHERE timestamp < $timeout") or die('Error deleting from database'); $result = mysql_db_query($this->database, "SELECT DISTINCT ip FROM usersonline WHERE file='$PHP_SELF'") or die('Error reading from database'); $this->numberOfUsers = mysql_num_rows($result); mysql_close(); } } ?> Còn trong file cần hiển thị, các bạn chỉ cần tạo một thể hiện của nó, vậy là được
  6. Mã PHP: Đoạn code này tôi đã test chiều nay rồi, hiển thị đúng số người online. Bài viết sưu tầm từ VnInformatics.
Đồng bộ tài khoản