Lab A: Maintaining the MMS Database

Chia sẻ: Trung Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
8
download

Lab A: Maintaining the MMS Database

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Objectives After completing this lab, you will be able to: Perform a backup of the MMS database. Compact the MMS database. Perform a restore of the MMS database. Lab Setup To complete this lab, you need the following: MMS Server installed and running. MMS Compass installed and configured to connect to your MMS Server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lab A: Maintaining the MMS Database

Đồng bộ tài khoản