LAI KINH TẾ. LAI CẢI TIẾN GIỐNG

Chia sẻ: cachuadam

Lai kinh tế Trong chăn nuôi, người ta dùng phương pháp lai kinh tế để sử dụng ưu thế lai. Lai kinh tế là cho phối hợp giữa các dạng bố, mẹ thuộc 2 giống thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm, không dùng nó để nhân giống tiếp các đời sau. Con lai F1 tăng trọng nhanh, đẻ khoẻ, sức đề kháng tốt, sức sản xuất (thịt, trứng, sữa...) cao mà lại tốn ít thức ăn. Phổ biến ở nước ta hiện nay lầ dùng con cái thuộc giống trong nước cho giao phối...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản