Làm chủ Bash History

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
9
download

Làm chủ Bash History

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bourne Again Shell, hay được biết với cái tên khác bash, là một thành phần mặc định cho hầu hết các phân phối của Linux. Đây là một thành phần rất mạnh và có rất nhiều mẹo thuận tiện nếu người sẵn lòng tìm hiểu. Một trong những tính năng tốt nhất theo quan điểm của chúng tôi đó là hệ thống lưu ký (history) lệnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm chủ Bash History

  1. Làm chủ Bash History Nguồn : quantrimang.com  Joshua Price Qu Q ản trị mạng - Bourne Again Shell, hay được biết với cái tên khác bash, là một thành phần mặc định cho hầu hết các phân phối của Linux. Đây là một thành phần rất mạnh và có rất nhiều mẹo thuận tiện nếu người sẵn lòng tìm hiểu. Một trong những tính năng tốt nhất theo quan điểm của chúng tôi đó là hệ thống lưu ký (history) lệnh. Có nhiều tùy chọn sử dụng với lưu ký bash (Bash History) và trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu một trong số các khía cạnh hữu dụng nhất của lưu ký này, tuy nhiên những gì giới thiệu trong bài này là không thể bao trùm hết về chúng chính vì vậy nếu các bạn biết thêm những khía cạnh khác, xin hãy chân thành góp ý để chúng tôi và các bạn đọc khác cùng tham khảo. Các mũi tên Up/Down Nhiều người trong số các bạn có thể biết đến tính năng này, tuy nhiên với những người chưa biết đến nó thì đây là một tính năng sẽ làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn rất nhiều. Giả dụ có một lần nào đó bạn đang ở trong command shell, hãy sử dụng các mũi tên lên và xuống (up và down) trên bàn phím để di chuyển qua lại trong danh sách các lệnh đã được nhập vào từ trước. Tiếp đến, bạn nhập vào một lệnh dài nhưng lại xuất hiện một lỗi, khi đó bạn không phải đánh lại toàn bộ lệnh dài đó mà chỉ cần nhấn vào mũi tên và thực hiện chỉnh sửa bất cứ gì cần thiết. !! Một tính năng tương tự với thành phần được liệt kê ở trên là “!!”. Các ký tự này đã nhập vào trong shell để hiện diện lệnh được đánh gần đây. Chúng ta hãy nói mình đang thử chạy một lệnh chỉ để tìm ra rằng bạn cần các đặc quyền root để thực hiện nó. Thay vì đánh lại toàn bộ lệnh, bạn chỉ cần nhập vào sudo !! Bash sẽ dùng!! thay thế cho lệnh trước, như ví dụ bên dưới.
  2. Cũng có thể làm việc lùi trước xa hơn, chẳng hạn như bạn có thể thực hiện !-5 để gọi lại 5 lệnh nhập vào trước đó trong lưu ký. !(word) Có lẽ một vài ngày cách đây bạn đã đánh một lệnh dài vào shell của mình, cho ví dụ như một loạt các tùy chọn cho “wterm”. Ở đây bạn có thể tìm và nhập lại lệnh đó bằng cách sử dụng tìm kiếm built in của lưu ký. Và có thể bổ sung đơn giản một vài ký tự đầu tiên của lệnh sau ! khi đó bash sẽ tìm ra nó. Tuy nhiên cần cẩn thận với lệnh này. Bạn có thể kết thúc việc chạy một thứ gì đáy mà không hề mong đợi. Không sử dụng các lệnh có tiềm tàng sự nguy hiểm như “rm” hay “fdisk”. !?(word) Cũng tương tự như tính năng cuối cùng để tìm kiếm lưu ký cho từ đã được nhập vào, tuy nhiên không giống như !(word), tính năng này sẽ tìm từ nào đó ở bất cứ đâu trong lệnh, không chỉ ở điểm khởi đầu. Cẩn thận với lệnh này. Bạn có thể kết thúc việc chạy một thứ gì đáy mà không hề mong đợi. Không sử dụng các lệnh có tiềm tàng sự nguy hiểm như “rm” hay “fdisk”.
  3. Ctrl-R Đây là một công cụ lưu ký cá nhân khá được ưa thích. Nó có đôi chút giống với phần !? ở trên, tuy nhiên có sự tương tác lẫn nhau. Trong command shell của bạn, nhấn Ctrl-R, khi đó nó sẽ bắt đầu một tìm kiếm. Khi bạn đánh, bash sẽ tìm kiếm lưu ký và hiển thị cho bạn một kết quả khi đánh. Khi nó đang hiển thị lệnh mà bạn muốn, hãy nhấn enter và nó sẽ chạy lệnh đó. Đây có thể là giải pháp dễ dàng hơn !? vì bạn có thể thấy những gì về lệnh trước khi chạy nó, chính vì vậy bạn không phải đó hoặc dựa vào trí nhớ của mình. Tìm kiếm thủ công Có lẽ bạn không hề thích cách làm việc của lệnh Ctrl-R, hoặc bạn muốn thấy tất cả các lệnh mà mình đã đánh, hoặc chỉ các lệnh gồm có một từ nào đó. Lệnh history sẽ hiển thị cho bạn toàn bộ lưu ký về lệnh, cùng với đó là một số lưu ký của mỗi lệnh. Bạn cũng có thể chỉ định một số mục mà lệnh history sẽ hiển thị. Để xem 10 mục gần đây nhất trong history, bạn có thể đánh. history 10 Để thấy tất cả các đầu entry của lưu ký có chứa một từ nào đó, bạn có thể sử dụng grep để lọc các kết quả thu được như dưới đây. !(number) Khi bạn sử dụng lệnh history để quan sát danh sách history của lệnh, bạn sẽ thấy mỗi một mục trong danh sách có một số được liên kết với nó. Có thể sử dụng số đó để triệu gọi lại lệnh này. Cho ví dụ, mục 87 có thể chạy lại bằng cách nhập vào !87
  4. vào shell của bạn. Thay thế từ Đây là một tính năng lý tuyệt vời. Bạn đã bao nhiêu lần viết ra một lệnh dài chỉ để thực hiện nhập đầu vào, chẳng hạn như hdd, nhưng lại muốn đổi là hdc? Trong trường hợp này bạn có thể thay thế một từ trong lệnh trước đó bằng một từ khác bằng cách sử dụng “^”, xem ví dụ bên dưới. Quản lý lưu ký của bạn Mặc định, history được lưu trong ~/.bash_history. Tuy nhiên bạn có thể xử lý file này sao cho phù hợp với mình, nhưng có một số thứ khá hữu dụng mà bạn có thể thử quản lý nó một cách tự động. Cụ thể là, thiết lập các biến môi trường HISTSIZE và HISTFILESIZE. Để thiết lập số các entry có thể được lưu trong file history lên đến 1000, hãy nhập export HISTFILESIZE=1000 vào shell của bạn. Khi đó lệnh sẽ hạn chế file với 1000 entry. Nếu bạn uốn thay đổi vĩnh viễn, hãy đặt lệnh export đó vào file .bashrc hoặc .bash_profile của bạn.  
Đồng bộ tài khoản