Làm chủ Flash khi chụp ảnh chuyển động

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
184
lượt xem
101
download

Làm chủ Flash khi chụp ảnh chuyển động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chụp ảnh động ngoài trời, như chụp đạp xe đường núi, hay trượt ván… một công cụ rất hữu dụng mà bạn luôn cần để tâm khi tác nghiệp, đó là đèn flash. Sử dụng đèn flash khi chụp ảnh động sẽ giúp bạn vừa có được bức ảnh với độ sáng tốt (gồm cả ánh sáng từ đèn flash để bù cho vùng tối và ánh sáng tự nhiên), vừa có được những hiệu ứng thú vị nếu bạn chụp với tốc độ cửa trập chậm hơn. Bạn có thể không cần Full Flash burst, vì thế nếu có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm chủ Flash khi chụp ảnh chuyển động

  1. Làm ch Flash khi ch p nh chuy n ng
  2. Khi ch p nh ng ngoài tr i, như ch p p xe ư ng núi, hay trư t ván… m t công c r t h u d ng mà b n luôn c n tâm khi tác nghi p, ó là èn flash. S d ng èn flash khi ch p nh ng s giúp b n v a có ư c b c nh v i sáng t t (g m c ánh sáng t èn flash bù cho vùng t i và ánh sáng t nhiên), v a có ư c nh ng hi u ng thú v n u b n ch p v i t c c a tr p ch m hơn. B n có th không c n Full Flash burst, vì th n u có th i u ch nh ư cm c Flash c a máy, b n hãy gi m b t flash khi c n thi t b c nh trông t nhiên hơn. Dư i ây, xin gi i thi u v i các b n 4 kĩ thu t dùng Flash khi ch p nh ng r t thú v và d áp d ng, cùng vài shot hình p áp d ng các kĩ thu t ó. 1. Slow Sync Flash – ng b ch m èn Flash Slow Sync Flash ( ng b ch m èn flash) là k thu t ch p v i èn flash, trong ó màn tr p m ra trong th i gian tương i lâu, nh m t o nh ng hi u ng chuy n ng c bi t cho b c nh. ây, ánh sáng n n là y u t gây ra tương ph n cao v i ch th . Bên c nh ó, các chuy n ng nhanh trong khung hình ư c ghi l i trong su t th i gian phơi sáng s t o nên nh ng “ ư ng d n” nh n m nh ch th . Có 2 ch thư ng ư c s d ng,:
  3. - ng b trư c (Front Curtain Sync): èn flash b t sáng t i th i i m u c a quá trình phơi sáng, t c là ngay khi nh n nút ch p. Sau ó, màn tr p s m ra trong th i gian dài th c hi n ch c năng tương t như trong Rear Curtain Sync. K thu t này có th s d ng khi mu n èn flash óng băng các chuy n ng nhanh c a ch th ngay t u. B c nh thu ư c s ghi l i hình nh s c nét c a ch th và c chuy n ng c a v t th ó trong th i gian m c a tr p. - ng b sau (Rear Curtain Sync): èn flash b t sáng t i th i i m cu i c a quá trình phơi sáng. Như v y, ngay sau khi nh n nút ch p trên thân máy nh, màn tr p s m ra trong th i gian khá dài thu nh n ánh sáng n n và ghi nh n chuy n ng. Khi s p k t thúc quá trình này, èn flash ư c kích ho t nh m làm l rõ i tư ng chính. Th c ch t quá trình này là s k t h p khéo léo gi a phơi sáng lâu b ng màn tr p và phơi sáng ng n s d ng flash 2. Panning trong quá trình phơi sáng K th pv i ng b ch m, v i vi c th Panning (Lia máy) theo i tư ng ch p trong quá trình i tư ng di chuy n, b n có th thu ư c nh ng hi u ng r t thú v v i phông b làm nhòe t o c m giác chuy n ng, trong khi ch th l i như b “ óng băng” và rõ nét nh èn Flash. 3. Zooming trong quá trình phơi sáng Tương t , khi b n cho lens zoom vào ho c ra trong quá trình phơi sáng, b n s t o c m giác background chuy n ng xoáy, trong khi ch th v n ng yên nh ên flash.
  4. 4. Th nghi m v i Flash r i N u b n mu n s sáng t o c a mình ư c th c s th a s c, hãy th ánh Flash r i r nhi u góc khác nhau chi u sáng ch th . ôi khi ch thay i i m chi u flash ôi chút, b c nh c a b n ã mang th n thái và c m xúc khác h n. Hãy th xem nhé!
Đồng bộ tài khoản