Làm gì để dỗ bé ngủ?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
12
download

Làm gì để dỗ bé ngủ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bé bắt đầu được 6 tháng, đặc biệt là khi bé khoảng 1 tuổi, thì bé không còn chỉ cần thấy muốn ngủ là ngủ. Sự khó ngủ của bé có thể do nhiều nguyên nhân. Bé sợ phải rời xa mẹ. Hơn nữa, vào mùa hè, trời nóng, bé lại đang mọc răng, buổi tối ngủ không yên giấc… Làm sao dỗ cho bé có giấc ngủ ngon để đảm bảo sức khỏe cho bé và để mẹ yên tâm?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm gì để dỗ bé ngủ?

  1. Làm gì d bé ng ? Khi bé b t u ư c 6 tháng, c bi t là khi bé kho ng 1 tu i, thì bé không còn ch c n th y mu n ng là ng . S khó ng c a bé có th do nhi u nguyên nhân. Bé s ph i r i xa m . Hơn n a, vào mùa hè, tr i nóng, bé l i ang m c răng, bu i t i ng không yên gi c… Làm sao d cho bé có gi c ng ngon m b o s c kh e cho bé và m yên tâm? Tìm hi u nguyên nhân khi n bé “m t ng ”
  2. Khi bé b t u ư c 6 tháng, c bi t là khi bé kho ng 1 tu i, thì không còn gi ng như trư c ây n a, ch c n th y mu n ng là ng . S khó ng c a bé có th do nhi u nguyên nhân. u tiên, sau khi bé ư c 1 tu i, c bi t là khi bé t p i, bé có c m giác i u khi n ư c cơ th mình. Bé mu n “thư ng th c” c m giác “t do” ó. Bu i t i khi n gi ng , n u bé còn m i chơi, nhưng b ba m b t i ng , bé d gi n d i khóc m lên, không ch u ng . Th n a, bé ch có c m giác an toàn khi bên c nh ba m , m i s m th c d y bé s ph i r i xa ba m , bé không có c m giác an toàn nên khó ng . Tương t như v y, có ngư i m ban ngày i làm, t i m i tr v nhà, bé lo l ng s l i r i xa m . Trong ý nghĩ c a bé, bé cho r ng khi không còn th y v t gì nghĩa là v t ó không còn t n t i. Vì bé s ph i xa m nên khó ng . i v i bé hơi l n hơn m t chút, do chơi quá nhi u vào ban ngày, ho c trong sinh ho t c a bé xu t hi n nh ng bi n i gì ó (như i âu ó làm qui lu t gi c ng c a bé thay i hay có ngư i l n nhà…). Cũng có th do ban ngày bé ng quá nhi u nên nh hư ng n gi c ng vào ban êm.
  3. Bé trong giai o n m c răng cũng có th xu t hi n hi n tư ng khó ng Vào mùa hè nóng n c, hi n tư ng m hôi nhi u cũng có th làm cho bé khó ng . Và thêm m t l i nh c nh , r ng trong cơ th bé có th xu t hi n m t s b nh lý gì ó làm cho bé ng không yên gi c,như bé b nóng s t, tr mình không ư c. Nh ng i u này òi h i ba m ph i h t s c chú ý. bé có gi c ng ngon Mu n cho bé có gi c ng ngon vào ban êm, ban ngày ph i s p x p các ho t ng c a bé sao cho h p lý. Ban ngày c tr vui chơi, khi ã m t, n êm bé s t nhiên có ư c gi c ng an lành. Ngoài ra, ban ngày cũng ng cho bé ng quá nhi u, thông thư ng ch kho ng 2 gi m i ngày là . T b a cơm chi u n trư c khi i ng không nên cho bé ăn quá nhi u. Sau b a ăn chi u nên cho bé có nh ng ho t ng vui chơi nh nhàng, nhưng lưu ý không nên cho bé chơi quá nhi u. Trư c khi ng , cho bé r a tay chân s ch s , thay qu n áo ng tho i mái cho bé bé có gi c ng ngon hơn.
  4. Có nh ng trò chơi nh nhàng trên giư ng, như cùng bé hát, k chuy n cho bé nghe,… bé t t i vào gi c ng . Khi bé ng nên gi yên tĩnh, i l i, nói chuy n không quá l n ti ng… M cũng có th xoa nh vào lưng cho bé d ng hơn. M i ngày nên s p x p m t th i d ng bi u phù h p, cho bé ăn, chơi, ng vào úng gi gi c nh t nh d nd nt p thành qui lu t cơ th bé. Trư c khi ng không nên cho bé xem TV, nghe nh ng câu chuy n kích ng. Và nên chú ý n b u không khí, nhi t trong phòng ng , n m trên giư ng ng không quá m m, lún…
Đồng bộ tài khoản