Làm hiệu ứng chữ kem bằng Photoshop

Chia sẻ: messi12425

Làm hiệu ứng chữ kem bằng Photoshop Cùng tìm hiểu cách làm bức hình với chữ viết hình que kem mát lạnh với Photoshop. Hình kết quả Và đây là cận cảnh từng que kem Bước 1 Tạo một tập tin mới kích thước 2560 x 1440 Pixels với màu bất kì. Click đúp lên layer background trong bảng Layer để mở cửa sổ Layer Style, tại đây đánh dấu vào mục Gradient Overlay với thông số như hình và màu chạy từ #c0e6df tới #15a48b....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản