Làm sao để bé tập trung học?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
143
lượt xem
38
download

Làm sao để bé tập trung học?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đa số phụ huynh có con trong độ tuổi này thường nhận xét như bạn, tức là bé không tập trung, không chú ý, không kiên nhẫn, mau chán… Nhưng giới chuyên môn thường không đặt nặng vấn đề chẩn đoán giảm chú ý kém tập trung khi trẻ dưới 5 tuổi, vì đây là độ tuổi trẻ thích tìm tòi khám phá, thích tự mình làm tất cả, luôn đặt câu hỏi “tại sao?” “cái đó là cái gì?”. Bé chỉ tập trung vào những gì mà bé thích, những gì mà bé quan tâm. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm sao để bé tập trung học?

  1. Làm sao bé t p trung h c?
  2. H i: Con trai tôi ư c 28 tháng tu i, khi sinh bé bú m ư cg n4 tháng và sau ó bú s a ngoài hoàn toàn vì tôi i làm xa. Hi n bé phát tri n cũng khá t t v cân n ng chi u cao và cũng khá lanh l i. H u như cái gì tôi ch qua 1-2 l n thì bé u nh và sau ó s nói l i y như th . Nhưng có m t v n là bé r t ít t p trung. Tôi hư ng d n bé cùng tô màu, lúc m i nhìn th y cây bút chì, bé r t hào h ng c m h t cây n n cây kia, r i v lung tung ch không ch u t p trung tô màu t ng m ng như tôi hư ng d n. Xem phim ho t hình cũng th , bé r t thích và òi m xem nhưng khi m lên, xem ư c không quá 5 phút là ã lơ là và chuy n sang chơi trò khác. Tôi th y hơi lo, n u bé c không t p trung như v y, th t khó d y bé h c ch hay tham gia các môn năng khi u khi bé vào m m non hay l p 1. Xin Bác sĩ tư v n giúp. Tr l i: a s ph huynh có con trong tu i này thư ng nh n xét như b n, t c là bé không t p trung, không chú ý, không kiên nh n, mau chán… Nhưng gi i chuyên môn thư ng không t n ng v n ch n oán gi m chú ý kém t p trung khi tr dư i 5 tu i, vì ây là tu i tr thích tìm
  3. tòi khám phá, thích t mình làm t t c , luôn t câu h i “t i sao?” “cái ó là cái gì?”. Bé ch t p trung vào nh ng gì mà bé thích, nh ng gì mà bé quan tâm. tu i c a con b n không nên t v n h c ch hay tham gia nh ng môn năng khi u lên hàng u, mà ch y u b n c ng c l i nh ng k năng mà con ã có và giúp con phát tri n các kh năng theo úng tu i. V i tr dư i 3 tu i chúng ta c n: • C ng c thêm ph n v n ng thông qua các trò chơi như: ném b t á banh, trò chơi gi ng con v t th , chim, v t, hươu… • T p s khéo léo c a các ngón tay cùng các k năng ph i h p m t tay: cài nút áo, bu c dây giày… • Cung c p thêm thông tin sau câu h i cái gì c a tr : “ y là hoa h ng, cây cao và hoa thì thơm…” • D ys m, o nh ng v t tr yêu thích: chu i, bánh, 2 ly, 3 con v t… • D y tr bi t tên h c a tr .
  4. • Gi i thích hi n tư ng s v t, hi n tư ng x y ra xung quanh khi tr quan tâm: mưa, di u, á, s m ch p, bão… • Khi n tu i i h c hòa mình trong môi trư ng giáo d c, cùng v i b n bè, d n d n bé t p trung hơn và nh ng năng khi u (n u có) s b c l rõ khi tr cùng h c cùng chơi v i b n bè cùng tu i.
Đồng bộ tài khoản