Làm thế nào để crack một chương trình

Chia sẻ: phuochau16

Làm thế nào để crack một chương trình : trang này đã được đọc lần Cách dễ nhất để crack là dùng 2 công cụ chính : Win32Dasm, HView... bộ óc, Coca Cola và âm nhạc 8-)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản