Làm thế nào để xác định một địa chỉ IP

Chia sẻ: maicon24

Làm thế nào để xác định một địa chỉ IP Địa chỉ IP (Internet Protocol) là một địa chỉ duy nhất mà các thiết bị điện tử sử dụng để nhận biết và giao tiếp lẫn nhau trên mạng máy tính. Địa chỉ này được xác định bằng cách sử dụng chuẩn IP (Internet Protocol). Định nghĩa một cách đơn giản hơn thì địa chỉ IP là địa chỉ máy tính sử dụng trên Internet. Do vậy mà địa chỉ IP là duy nhất đối với mỗi thiết bị. Ngoài máy tính, những thiết bị khác có thể có địa chỉ IP...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản