LÀM VĂN LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Chia sẻ: muchapgung

LÀM VĂN LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết lập chương trình cho một trong các hoạt động của liên đội hoặc một hoạt động trường dự kiến tổ chức. 2. Kĩ năng: - Chương trình đã lập phải nêu rõ: Mục đích hoạt hoạt động, liệt kê các việc cần làm(việc gì làm trước, việc gì làm sau) giúp người đọc, người thực hiện hình dung được nội dung và tiến trình hoạt động. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ viết sẵn phần chính của bản chương trình hoạt động. Giấy...

Nội dung Text: LÀM VĂN LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

LÀM VĂN

LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Biết lập chương trình cho một trong các
hoạt động của liên đội hoặc một hoạt động trường dự kiến
tổ chức.

2. Kĩ năng: - Chương trình đã lập phải nêu rõ: Mục đích
hoạt hoạt động, liệt kê các việc cần làm(việc gì làm trước,
việc gì làm sau) giúp người đọc, người thực hiện hình dung
được nội dung và tiến trình hoạt động.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ viết sẵn phần chính của bản chương trình
hoạt động. Giấy khổ to để học sinh lập chương trình.

+ HS: SGK

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ - 2. Bài cũ: Tả người (KT
1’ viết)

3. Giới thiệu bài mới:
Lập một chương trình
hoạt động .

Tiết học hôm nay các
em sẽ luyện tập một
33’
chương trình hoạt động .
13’ Hoạt động lớp.
4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn lập chương trình.

Mục tiêu: Giúp HS nắm
được cách lập chương
- 1 học sinh đọc yêu cầu
trình hoạt động
đề bài.
Phương pháp: Đàm
thoại.

- Yêu cầu học sinh đọc đề
bài.

- Giáo viên nhắc nhở học
sinh lưu ý: đây là một đề
bài mở, gồm không chỉ 5
- Cả lớp đọc thầm.
hoạt động theo đề mục đả
nêu và các em có thể chọn - Suy nghĩ và hoạt động
lập chương trình cho một để lập chương trình.
trong các hoạt động tập - Học sinh tiếp nối nhau
thể trên. nói nhanh tên hoạt động
- Yêu cầu học sinh cả lớp em chọn để lập chương
suy nghĩ để tìm chọn cho trình.
mình hoạt động để lập - Cả lớp đọc thầm phần
chương trình. gợi ý.

- 1 học sinh đọc to cho cả
lớp cùng nghe.
20’
- Học sinh nhìn nhìn bảng
- Cho học sinh cả lớp mỡ nhắc lại.
sách giáo khoa đọc lại
phần gợi ý.

- Giáo viên treo bảng phụ
đã viết sẵn 3 phần chính
của chương trình hoạt
động.

 Hoạt động 2: Học sinh
lập chương trình. - Học sinh trao đổi theo
cặp cùng lập chương trình
Mục tiêu:Giúp HS thực
hoạt động.
hành đúng

Phương pháp: Thực - Học sinh làm bài trên

hành giấy xong thì dán lên bảng
lớp (mỗi em lập một
- Tổ chức cho học sinh
chương trình hoạt động
làm việc theo từng cặp lập
khác nhau).
chương trình hoạt động
vào vở. - 1 số học sinh đọc kết quả
bài.
- Giáo viên phát giấy khổ
to gọi khoảng 4 học sinh - Cả lớp nhận xét, bổ sung
làm bài trên giấy. theo những câu hỏi gợi ý

- Giáo viên nhận xét, sửa của giáo viên.

chữa, giúp học sinh hoàn
chỉnh từng bản chương
trình hoạt động.
1’
- Chương trình hoạt động
của bạn lập ra có rõ mục
đích không?

- Những công việc bạn
nêu đã đầy đủ chưa? phân
công việc rõ ràng chưa?

- Bạn đã trình bày đủ các
đề mục của một chương
trình hoạt động không?

5. Tổng kết - dặn dò:

- Yêu cầu học sinh về nhà
học thuộc cấu tạo 3 phần
của 1 CTHĐ.

- Chuẩn bị: “Lập chương
trình hoạt động (tt)”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản