LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA, THƯ MỤC

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
107
lượt xem
23
download

LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA, THƯ MỤC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐẠI HỌC THĂNG LONG Bộ môn Tin học NỘI DUNG LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA, THƯ MỤC, TỆP TIN TIN VĂN PHÒNG HK I 2008 - 2009 TUẦN 2 MẠNG, MẠNG LAN VÀ LÀM VIỆC TRONG MẠNG LAN BẮT ĐẦU VỚI TỆP TIN VĂN BẢN (Text document file) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 2 MỘT SỐ CHÚ Ý KHI DÙNG CHUỘT Con trỏ chuột (mouse pointer) Di chuyển con trỏ Chọn đối tượng làm việc (Click/Select) Kích đúp chuột (Double click) Kéo thả (Drag) Kích phải chuột (Right click) GIỚI THIỆU CỬA SỔ MY COMPUTER Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 3 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 4 1 Title bar Menu bar Tool bar Control box Address bar CÁC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA, THƯ MỤC

 1. ĐẠI HỌC THĂNG LONG NỘI DUNG Bộ môn Tin học LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA, THƯ MỤC, TỆP TIN TIN VĂN PHÒNG MẠNG, MẠNG LAN VÀ LÀM VIỆC TRONG HK I 2008 - 2009 MẠNG LAN BẮT ĐẦU VỚI TỆP TIN VĂN BẢN (Text TUẦN 2 document file) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 2 MỘT SỐ CHÚ Ý KHI DÙNG CHUỘT GIỚI THIỆU CỬA SỔ MY COMPUTER Con trỏ chuột (mouse pointer) Di chuyển con trỏ Chọn đối tượng làm việc (Click/Select) Kích đúp chuột (Double click) Kéo thả (Drag) Kích phải chuột (Right click) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 3 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 4 1
 2. Title bar Menu bar Tool bar Control box CÁC THAO TÁC LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA Address bar Chọn ổ đĩa làm việc Xem thông tin ổ đĩa (Properties) Scroll bar Định dạng ổ đĩa (Format) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 5 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 6 XEM THÔNG TIN Ổ ĐĨA XEM THÔNG TIN Ổ ĐĨA Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 7 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 8 2
 3. ĐỊNH DẠNG Ổ ĐĨA ĐỊNH DẠNG Ổ ĐĨA Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 9 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 10 CÁC THAO TÁC LÀM VIỆC VỚI THƯ MỤC CÁC THAO TÁC LÀM VIỆC VỚI TỆP TIN Mở thư mục đã có (Open) Mở tệp tin đã có (Open a File) Khởi tạo (Make New Folder) Khởi tạo (Make New File) Thay đổi tên (Rename) Thay đổi tên (Rename) Sao chép (Copy) Sao chép (Copy) Dịch chuyển (Move) Dịch chuyển (Move) Xóa (Delete) và phục hồi (Restore) Xóa (Delete) và phục hồi (Restore) Xem thuộc tính (Properties) Xem thuộc tính (Properties) Nén và giải nén (Compress/Decompress) Nén và giải nén (Compress/Decompress) Tìm kiếm (Search) Tìm kiếm (Search) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 11 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 12 3
 4. NỘI DUNG MẠNG MÁY TÍNH – NETWORK ?? LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA, THƯ MỤC, TỆP TIN MẠNG, MẠNG LAN VÀ LÀM VIỆC TRONG MẠNG LAN BẮT ĐẦU VỚI TỆP TIN VĂN BẢN (Text document file) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 13 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 14 MẠNG MÁY TÍNH?? MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tập hợp các máy tính kết nối với nhau Trao đổi và chia sẻ thông tin Phạm vi mạng • Chia sẻ tài nguyên (phần cứng, phần mềm) • Trao đổi dữ liệu giữa các tiến trình • Đồng bộ dữ liệu Kiểu kết nối mạng • …. Mô hình mạng Thiết bị mạng Địa chỉ IP Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 15 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 16 4
 5. CÁC LOẠI PHẠM VI MẠNG CÁC LOẠI PHẠM VI MẠNG Mạng LAN (Local Area Network) Mạng MAN (Metropolitan Area Network) Phạm vi cục bộ vài trăm mét Mạng WAN (Wide Area Network) Sử dụng trong nội bộ cơ quan, tổ chức Mạng GAN (Global Area Network) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 17 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 18 CÁC KIỂU KẾT NỐI MẠNG CÁC MÔ HÌNH MẠNG Mô hình khách - chủ (client – server) Mô hình ngang hàng (peer to peer) BUS STAR RING STAR BUS Mesh Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 19 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 20 5
 6. CÁC THIẾT BỊ MẠNG CÁC THIẾT BỊ MẠNG Cáp xoắn Cáp đồng trục Các loại cáp mạng (network cable) Các loại card mạng (network card) Cáp quang Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 21 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 22 CÁC THIẾT BỊ MẠNG ĐỊA CHỈ IP – IP ADDRESS Địa chỉ của một máy tính trên Internet Gồm 32 bit chia làm 4 phần Hub 216.77.133.249 11011000.01001101.10000101.11111001 Có thể sử dụng lệnh IPCONFIG để xem địa chỉ IP của máy Switch Các thiết bị ghép nối Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 23 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 24 6
 7. ĐỊA CHỈ IP – IP ADDRESS ĐỊA CHỈ IP – IP ADDRESS Lớp A : 126 mạng và 16,777,214 máy 1.n.n.n -> 126.n.n.n Lớp B : 16,384 mạng và 65,532 máy 128.0.n.n -> 191.255.n.n Lớp C : 2,097,152 mạng và 254 máy 192.0.0.n -> 223.255.255.n Lớp D : Multicast 224.n.n.n -> 239.n.n.n Lớp E : Dùng trong tương lai 240.0.0.n -> 247.255.255.255 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 25 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 26 LÀM VIỆC TRONG MẠNG LAN THÔNG TIN HỆ THỐNG Kiểm tra thông tin máy và nhóm mạng Control Panel - System Chia sẻ tài nguyên (Sharing) Tên máy Truy xuất tài nguyên trong mạng LAN Tên nhóm mạng mà Tạo ổ đĩa ánh xạ (Map Network Driver) PC đang là thành viên Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 27 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 28 7
 8. LÀM VIỆC TRONG MẠNG LAN CHIA SẺ TÀI NGUYÊN (SHARING) Kiểm tra thông tin máy và nhóm mạng Chia sẻ tài nguyên (Sharing) Truy xuất tài nguyên trong mạng LAN Tạo ổ đĩa ánh xạ (Map Network Driver) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 29 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 30 CHIA SẺ TÀI NGUYÊN (SHARING) Chia sẻ tài nguyên (Sharing) Nháy phải chuột trên thư mục muốn chia sẻ Chọn Sharing Sharing Shared Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 31 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 32 8
 9. Chia sẻ tài nguyên (Sharing) LÀM VIỆC TRONG MẠNG LAN Kiểm tra thông tin máy và nhóm mạng Chia sẻ tài nguyên (Sharing) Đặt chia sẻ thư mục Đặt tên chia sẻ Truy xuất tài nguyên trong mạng LAN Tạo ổ đĩa ánh xạ (Map Network Driver) Đặt quyền chia sẻ - Full Control - Change - Read Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 33 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 34 Truy xuất tài nguyên trong mạng LAN Xem danh sách các máy trên cùng nhóm mạng My Network Places từ desktop Entire Network Entire contents Microsoft Windows Network Chọn nhóm máy, chọn máy Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 35 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 36 9
 10. 2 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 37 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 38 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 39 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 40 10
 11. Truy xuất tài nguyên trong mạng LAN LÀM VIỆC TRONG MẠNG LAN Có thể truy cập trực tiếp khi biết tên máy Kiểm tra thông tin máy và nhóm mạng Vào Start - Run Chia sẻ tài nguyên (Sharing) Gõ tên máy Truy xuất tài nguyên trong mạng LAN Tạo ổ đĩa ánh xạ (Map Network Driver) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 41 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 42 ÁNH XẠ Ổ ĐĨA MẠNG Ánh xạ một folder ở trên mạng với một ổ đĩa Nháy phải trên My Network Places Chọn Map Network drive Browse để chọn thư mục trên mạng Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 43 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 44 11
 12. Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 45 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 46 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 47 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 48 12
 13. NỘI DUNG LÀM VIỆC VỚI Ổ ĐĨA, THƯ MỤC, TỆP TIN MẠNG, MẠNG LAN VÀ LÀM VIỆC TRONG MẠNG LAN BẮT ĐẦU VỚI TỆP TIN VĂN BẢN (Text document file) Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 49 Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 50 TIỆN ÍCH SOẠN THẢO VĂN BẢN SOẠN THẢO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT NOTEPAD Chương trình gõ tiếng Việt WORDPAD ABC, VietRes,.v.v. Vietkey 2000 Unikey Font chữ tiếng Việt TCVN3 Unicode Quy tắc nhập văn bản khi soạn thảo tiếng Việt Monday, August 18, 2008 TIN VĂN PHÒNG 51 TIN QUẢN LÝ 1 52 13
 14. Chương trình Vietkey 2000 Chương trình Vietkey 2000 Một số chú ý khi sử dụng Vietkey 2000 Start – Programs – Vietkey2000 Kiểu gõ: Telex Bảng mã • Mã 8 bit • Mã 16 bit TIN QUẢN LÝ 1 53 TIN QUẢN LÝ 1 54 Chương trình Vietkey 2000 Chương trình Unikey TIN QUẢN LÝ 1 55 TIN QUẢN LÝ 1 56 14
 15. FONT CHỮ Quy tắc soạn thảo Tiếng Việt 8 bit – TCVN3 .VnArial, .VnTime, .VnSchoolbook, v.v… a, b, c, d,.., .VnArialH, .VnTimeH, .VnSchoolbookH, v.v… aa = â aw = ă dd = đ ee = ê 16 bit – UNICODE oo = ô Arial, Tahoma, Verdana, Time New Romans, ow = ơ ( { = ơ )‫‏‬ Microsoft Sans Serif, v.v.. w=ư uw = ư ( } = ư )‫‏‬ s=‘ f=` r=? x=~ j=. TIN QUẢN LÝ 1 57 TIN QUẢN LÝ 1 58 15
Đồng bộ tài khoản