Lãnh đạo là gì?

Chia sẻ: anhtu

Lãnh đạo là một động từ, không phải là một danh từ. Lãnh đạo là một hành động, không phải là vị trí. Lãnh đạo được xác định là những việc chúng ta làm, chứ không phải đơn thuần là vai trò của một ai đó.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản