Lập dự toán ngân sách nhà nước

Chia sẻ: ca_chepvang

Tài liệu tham khảo và huognws dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn. Thời hạn giải quyết: Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60 ngày làm việc. Đối tượng...

Nội dung Text: Lập dự toán ngân sách nhà nước

Lập dự toán ngân sách nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:

Tài chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn

Cách thức thực hiện:

Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn.

Thời hạn giải quyết:

Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60
ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
Các bướcTên bước Mô tả bước1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.- Nhận quyết định giao dự toán thu chi ngân sách năm của Ủy
ban nhân dân quận-huyện.
2. Bước 2 - Tiến hành phân bổ dự toán thu chi ngân sách theo mục lục ngân
sách.
- Báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.Ban hành Quyết định công khai dự toán ngân sách năm gửi
3. Bước 3 Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện 01 bản; và niêm yết
công khai tại bản tin của Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.
Hồ sơThành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ1. Quyết định công khai dự toán năm và các biểu mẫu đính kèmMục lục ngân sách:
+ Tổng hợp dự toán thu ngân sách phường theo nội dung kinh tế.
+ Phân bổ dự toán thu ngân sách theo mục lục ngân sách.
+ Tổng hợp dự toán chi ngân sách phường theo nội dung kinh tế trong đó có
2. phân tích phần kinh phí thực hiện chế độ tự chủ và phần kinh phí không thực
hiện chế độ tự chủ.
+ Phân bổ dự toán chi ngân sách theo mục lục ngân sách gồm phần chi thực
hiện chế độ tự chủ và phần chi không thực hiện chế độ tự chủ.
+ Bảng cân đối tổng hợp thu chi ngân sách phường.Số bộ hồ sơ:

03 (bộ): - 01 bộ lưu tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn - 01 bộ niêm yết tại
Văn phòng Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn; - 01 bộ gửi Phòng Tài chính –
Kế hoạch quận – huyện.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui địnhTổng hợp dự toán thu ngân sách phường theo nội
1. Thông tư số
dung kinh tế.
59/2003/TT-BTC
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định


ng...Thông tư số
Phân bổ dự toán thu ngân sách theo mục lục ngân
2. 59/2003/TT-BTC
sách.
ng...Tổng hợp dự toán chi ngân sách phường theo nội
Thông tư số
dung kinh tế trong đó có phân tích phần kinh phí thực
3. 59/2003/TT-BTC
hiện chế độ tự chủ và phần kinh phí không thực hiện
ng...
chế độ tự chủ.Phân bổ dự toán chi ngân sách theo mục lục ngân Thông tư số
4. sách gồm phần chi thực hiện chế độ tự chủ và phần 59/2003/TT-BTC
chi không thực hiện chế độ tự chủ. ng...Thông tư số
Bảng cân đối tổng hợp thu chi ngân sách phường-xã,
5. 59/2003/TT-BTC
thị trấn.
ng...
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản